Corporate 09/02/2021

Groepsverzekeringen AG blijven mooie rendementen aanbieden

In moeilijke marktomstandigheden blijft AG zijn bedrijfsklanten en hun aangesloten werknemers nog steeds mooie rendementen aanbieden, zowel in tak 21 als in tak 23.
  

Groepsverzekeringen tak 21: zekerheid voor de werkgever


Meer dan 90 procent van de reserves in de groepsverzekering is belegd in tak21-producten. Ondanks de lage rentestanden, blijven de meeste werkgevers trouw aan dit type producten omwille van de zekerheid van het gewaarborgde minimumrendement dat, in functie van de beleggingsresultaten van de verzekeraar, kan worden aangevuld met een winstdeling. Ook voor 2020 is dat bij AG het geval: groepsverzekeringen met een waarborg op de opgebouwde reserves genieten voor 2020 een minimum totaalrendement (gegarandeerd + winstdeling) van netto 2,00%.
 
Ook voor 2020 bereikt AG hiermee ruimschoots het minimumrendement van 1,75% dat werkgevers, op basis van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), aan hun werknemers moeten bieden op stortingen in de groepsverzekering.
 

Ook gemoedsrust voor de komende jaren 


Als enige marktspeler gaat AG echter nog een stap verder. Net als de voorbije jaren, heeft AG immers ook al de nodige provisies aangelegd voor de komende jaren zodat zijn klanten in Tak 21 ook al voor 2021 en 2022 gerust kunnen zijn.
 

Benoit Halbart, directeur Employee Benefits & Health Care:
“Wij zijn de enige verzekeraar die vooraf een minimumrendement bekendmaakt. Dat komt omdat we niet alleen in conservatieve effecten investeren, maar ook in bedrijfsobligaties, aandelen, immobiliën, infrastructuurleningen… Die diversificatie genereert een mooi rendement waarmee we onze klanten zowel vandaag als voor de komende jaren gemoedsrust bieden”.

 

Groepsverzekeringen tak 23: een potentieel hoger rendement


Toch leiden de blijvend lage rentestanden tot een groeiende belangstelling voor de tak23-producten, waarvan het rendement gekoppeld is aan de prestaties van de onderliggende fondsen. Met een marktaandeel van 41 % is AG ook in dat segment marktleider.
 

Benoit Halbart: 
“Tak 23 is in de huidige marktomstandigheden zeker een goede oplossing als je als bedrijf kan leven met de volatiliteit van die producten. Om te vermijden dat werkgevers voor verrassingen komen te staan, kiezen ze best wel een evenwichtige beleggingsmix of voorzien ze in een extra buffer.”


Zo kreeg het Rainbow Green-fonds, dat een 50/50-verhouding aanhoudt tussen aandelen en obligaties, in maart 2020 een klap van 8,91 %. Maar het fonds sloot het jaar wel af met een winst van 6,40 %.

 

Lager gewaarborgd rendement 


Voor het rendement van de gelden die in het verleden in de groepsverzekering Tak 21 gestort zijn, is Benoit Halbart formeel: AG heeft steeds rigoureus alle rendementsgaranties afgedekt met vastrentende assets, voornamelijk staats- en bedrijfsobligaties, en dit tegen de passende rente en duurtijd.
 
Wat nieuwe pensioenverplichtingen betreft, is AG uiteraard genoodzaakt om de geboden garanties af te stemmen op de rendementen die nu in de markt beschikbaar zijn. Gezien de nog steeds dalende obligatiemarkten, ziet AG zich dan ook genoodzaakt om vanaf 1 juli het gewaarborgd rendement voor die nieuwe verplichtingen te verlagen van 0,50 procent naar 0,25 procent.
 

Benoit Halbart: 
Voor onze klanten in tak 21 is dit echter geen reden tot ongerustheid. Tot minstens einde 2022 bieden we hen sowieso een mooi minimaal totaalrendement. Indien zij een hoger rendement viseren, en hiervoor een extra risico willen nemen, kunnen zij een overstap naar tak 23 overwegen, maar zij hoeven dit dus zeker niet overhaast te doen. 
Voor veel bedrijven zal een volledige overstap naar tak 23 wellicht een brug te ver zijn. Maar we kunnen perfect tussenoplossingen bieden waarin we de premies deels in tak 21 en deels in tak 23 beleggen. Hoe dan ook blijft dat de keuze van de klanten. Wij zullen hen nooit in de een of de andere richting pushen.”


Lees hier een interview met Benoit Halbart in De Tijd 
     
Foto’s
  • batimentJQ235x120-jpg

  • Benoit Halbart-10-jpg

  • batimentJQ-JPG