Preventie 30/09/2013

Funalia, een nieuwe uitvaartverzekering via begrafenisondernemers


Steeds vaker kloppen klanten aan bij de begrafenisondernemer om de eigen uitvaart of deze van een naaste financieel en organisatorisch voor te bereiden. Daarom lanceert de Nationale federatie van begrafenisondernemers in samenwerking met AG Insurance haar eigen uitvaartverzekering Funalia. Deze verzekeringsoplossing respecteert en ondersteunt de cruciale rol van de begrafenisondernemer, en komt tegemoet aan de noden van zijn klanten.


Nood aan prefinanciering

In België zijn zo’n 540 begrafenisondernemingen actief. Zowat 70% daarvan is lid van de NFBBB (Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België), wat maakt dat de Federatie het uithangbord bij uitstek is voor deze ondernemingen. Het is vandaag de dag een courant gegeven dat mensen – vooral nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaanden en ouderen – hun uitvaart op voorhand en rechtstreeks bij de begrafenisondernemer willen regelen. Vaak gebeurt dit vanuit de behoefte om de nabestaanden te ontlasten van de praktische beslommeringen die met een overlijden gepaard gaan, of omdat men zijn begrafenis of crematie zo persoonlijk mogelijk wil invullen. Anderzijds zorgt de moeilijke economische context voor een toenemend aantal onbetaalde uitvaartfacturen: 1 op de 20 begrafenissen geeft vandaag de dag aanleiding tot betalingsproblemen. Dat terwijl de prijs van een uitvaart, momenteel tussen 3.000 en 6.000 EUR, blijft stijgen. De nood aan prefinanciering zal dus in de toekomst almaar groter worden.


Uit studies blijkt evenwel dat België sterk achterop hinkt op het vlak van uitvaartplannen. Slechts 11% van de bevraagde personen heeft daadwerkelijk een uitvaartverzekering onderschreven; een percentage dat in schril contrast staat met dat van de buurlanden. Zo heeft maar liefst 8 op 10 van de Nederlanders en Fransen wel een dergelijke verzekering. Tevens stelde de Federatie de voorbije jaren een zeer sterke concentratie vast in het aanbod van uitvaartplannen, en vond zij tot op heden nog geen formule die de adviserende en ondersteunende rol van haar leden ten volle respecteert.


Funalia: snel, eenvoudig en transparant

In die optiek deed de NFBBB een beroep op de knowhow van AG Insurance om samen een eigen uitvaartverzekering te ontwikkelen die is afgestemd op de de expertise, de onafhankelijkheid en het business model van haar leden. Zowel de begrafenisonderneming als de klant zelf vinden in dit product de nodige gemoedsrust: het geld voor de betaling van de uitvaart is veilig bij de verzekeraar en de ceremonie zal volledig naar wens van de verzekerde verlopen via de door de klant aangeduide begrafenisondernemer. Het beheer van de contracten wordt verzorgd door Agallis, dochteronderneming van AG Insurance, waardoor de begrafenisondernemer zich ten volle kan richten op zijn kerntaken.


Funalia stelt hem in staat om klanten die hun uitvaart bij hem willen regelen op een eenvoudige manier verder te helpen, zonder zich zorgen te moeten maken over enige administratie. Zowel voor het concretiseren van hun persoonlijke wensen als voor het berekenen van een richtprijs voor de gewenste uitvaart en van de overeenkomstige verzekeringspremie, kan hij immers verwijzen naar de website www.funalia.be. Via deze site kan de klant desgewenst ook de polis aanvragen. Hierbij kan hij kiezen hoe hij de premiebetalingen wil spreiden en in alle vrijheid de begrafenisonderneming aanduiden die in het contract als begunstigde zal worden opgenomen.
Zo kan de betaling van de uitvaartfactuur rechtstreeks tussen de begrafenisonderneming en de verzekeringsmaatschappij verlopen, en worden de nabestaanden maximaal ontzien.


Begrafenisondernemers hebben de taak om mensen in een moeilijke periode met raad en daad bij te staan. In een beroep waar respect en ethiek kernwaarden zijn, houden zij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de overledene en het verdriet van de naasten. Funalia biedt hen een eenvoudig en transparant antwoord op de behoeften van hun klanten en beschermt optimaal hun belangen als dienstverlener. 

     
Foto’s
  • Funalia-225x150-jpg