Focus op resultaten 2018

Hans De Cuyper, CEO
Onze resultaten 2018 zijn meer dan opmerkelijk. Dankzij onze uitstekende operationele resultaten in Leven en Niet-Leven – zowel in Bank als in Broker Channel of in Employee Benefits/Health Care – behaalden we een heel mooi nettoresultaat van 554 miljoen euro. We bereikten opnieuw een premie-inkomen van meer dan 6 miljard euro. We groeien in al onze segmenten. De mooie cijfers tonen aan dat onze onderneming financieel sterk én ‘agile’ is om zich aan te passen aan de snel veranderende maatschappij.

Bedragen in miljoen EUR 2017 2018
Premie inkomen 5.700 6.100
Nettoresultaat 583 554
Beheerde activa Leven 55.771 55.865
Solvabiliteitsmarge (Solvency II) 229 % 234 %
Combined ratio 91 % 93,4 %
Personeelsleden (excl. AG Real Estate) 4.367 4.362

 

AG sluit 2018 af met uitstekende resultaten from AG Insurance on Vimeo.