Innovatie 28/09/2018

Een fietsongeval kan zware financiële gevolgen hebben

Volgens VIAS zijn fietsers – na inzittenden van auto's – de tweede grootste groep verkeersslachtoffers in België. Deze trieste tweede plaats wordt jaar na jaar bevestigd. Gezien de boomende verkoop van elektrische fietsen en het toenemend aantal fietsers op onze wegen, zal dit er wellicht niet op verbeteren. Hoewel het aantal fietsongevallen met gewonden in 2017 was gedaald (-3,3%), is het in de eerste helft van 2018  weer gestegen1.

Beangstigende cijfers in een tijd waarin steeds meer mensen zich bewust zijn van hun ecologische voetafdruk en steeds vaker de fiets gebruiken. Toch zeggen ze weinig over de concrete impact van het ongeval voor de fietser op materieel, fysiek en financieel vlak. Daarom analyseerde AG Insurance de schadedossiers van zijn verzekering Pack Fietser (gelanceerd in 2011 en omgevormd tot Pack OmniMobility in 2017 om ook nieuwe voortbewegingstoestellen te verzekeren). De conclusie is dat de gevolgen verregaand kunnen zijn. 


In 2011 lanceerde AG Insurance Pack Fietser, een verzekering specifiek voor fietsers. Het pack omvat, naast een dekking voor de lichamelijke schade als gevolg van een fietsongeval (medische kosten, invaliditeit, overlijden) en een bijstandsdienst, ook alle materiële schade aan de fiets en het toebehoren in geval van ongeschiktheid van minstens 2 dagen.
In 2017 vormde AG Insurance zijn product om tot Pack OmniMobility om ook de gebruikers van nieuwe voortbewegingstoestellen (hoverboards, elektrische steps, segways,...) te verzekeren.


De meeste studies over fietsongevallen vertonen een dubbele beperking. Ten eerste houden ze alleen rekening met de ongevallen die de politie registreert, wat betekent dat veel ‘kleine’ ongevallen uit de boot vallen. Ten tweede schetsen ze enkel een kwantitatief beeld van het aantal en de omstandigheden van fietsongevallen. Ze bevatten nauwelijks gegevens over  de materiële, fysieke en financiële gevolgen. De analyse van de schadedossiers Pack Fietser/Pack OmniMobility2 geeft een ruimer en kwalitatiever beeld van fietsongevallen en de gevolgen ervan.  


Bij 2 van de 3 fietsongevallen zijn geen derden betrokken


Uit de eigen analyse van de schadedossiers3 van AG Insurance blijkt dat statistisch gezien 2 op 100 verzekerden dit jaar een ongeval zullen hebben.

Lode Descamps, Directeur Product Development Liability & Accidents
"Er is niet veel nodig om gewond te raken ... We stelden vast dat bij 66% van de ongevallen geen derde betrokken is. Het gaat voornamelijk om valpartijen, soms veroorzaakt door externe omstandigheden, zoals gladde wegen, wegdek in slechte staat, in de greppel sukkelen, ..."


Bij de overige 34%, d.w.z. ongevallen waarbij wél een derde betrokken is, gaat het in 50% van de gevallen (17% van alle ongevallen) om een aanrijding met een auto. Opvallend is dat ongevallen tussen fietsers onderling of tussen een fietser en een voetganger toch ook nog 17% van alle ongevallen vertegenwoordigen.


De financiële gevolgen van een fietsongeval kunnen zwaar zijn


Uit de analyse blijkt ook dat bij meer dan 7 van de 10 ongevallen de fiets of het voortbewegingstoestel schade opliep. “Materiële schade waarvan de kosten zeer snel hoog kunnen oplopen”, benadrukt Lode Descamps. “Bij 3 van de 10 ongevallen met materiële schade bedroeg de vergoeding voor de fiets of het voortbewegingstoestel meer dan 1000 euro. Logisch want er rijden steeds meer (duurdere) koersfietsen en elektrische fietsen op onze wegen.”

Ook de factuur van lichamelijke schade kan zeer snel oplopen, zowel qua medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) als qua invaliditeit. "Onze verzekering is er in de eerste plaats om de lichamelijke letsels van de fietser te vergoeden. Logisch dus dat in bijna 3 van de 4 schadedossiers dit type schade betrokken is, soms voor aanzienlijke bedragen. Bij lichamelijke letsels leidt bijna één op de drie ongevallen tot een vergoeding van minstens 1000 euro ", stelt Lode Descamps vast. Dit cijfer is gestegen sinds de laatste analyse in 2013, toen slechts 1 op de 4 ongevallen dit bedrag oversteeg.   

Wie draagt de kosten?

Dat hangt af van de omstandigheden en van de mogelijke betrokkenheid van een derde. Als het om een ongeval met een auto gaat, is de fietser als ‘zwakke weggebruiker’ vrij goed beschermd. Dat houdt in dat de verzekeraar van de auto de lichamelijke letsels en medische kosten van de fietser altijd vergoedt, zelfs als de fietser in fout is.


Als er een andere fietser of een voetganger betrokken is bij het ongeval, is de situatie complexer, stelt Lode Descamps: “Het slachtoffer dat een schadevergoeding vraagt van de tegenpartij, moet immers bewijzen dat de tegenpartij een 'fout' heeft gemaakt die het ongeval heeft veroorzaakt. In dat geval komt de BA Familiale van de tegenpartij tussen. Maar het is allesbehalve evident om aan te tonen dat er ook effectief een fout is begaan.” Daarom kan een goede rechtsbijstand, meestal afgesloten als aanvulling bij de familiale verzekering, zeer nuttig zijn voor het slachtoffer.

Als het slachtoffer het ongeval zelf heeft veroorzaakt of als er geen andere betrokkene is (zoals gezegd, de grote meerderheid van de fietsongevallen), moet hij zelf opdraaien voor zijn eigen kosten. Het slachtoffer kan eventueel wel een beroep doen op een collectieve verzekering (bijvoorbeeld de verzekering van de school of de werkgever - bij een ongeval op weg naar school of werk) of op een persoonlijke verzekering (hospitalisatieverzekering, ongevallenverzekering of Pack OmniMobility).

_________________________________

1 Semestrieel verslag VIAS, 1e semester 2018
2 Analyse van de schadedossiers van 2011 tot 2018.
3 Analyse van de schadegevallen van 2018.
     
Foto’s
  • 141339710LR-jpg