17/11/2016

Extraatjes: onbekend blijft onbemind

Hoe populair extralegale voordelen ook zijn, de groeps- en hospitalisatieverzekeringen blijven eerder onbekend en dus vaak onbemind. Meer communiceren en deze extralegale voordelen flexibeler invullen, dat zijn de wensen van werkgevers, aldus een studie van Vlerick Business School en AG Insurance. Hoe dan?

Volgens cijfers van AG Insurance heeft 75% van de loontrekkenden een aanvullend pensioenplan, 45% een hospitalisatieverzekering via het werk. In de studie van de verzekeraar samen met Vlerick Business School geven de ruim 100 bevraagde werkgevers aan dat werknemers de waarde daarvan niet altijd juist (kunnen) inschatten. Redenen: ontoereikende communicatiemiddelen en een gebrek aan kennis bij het personeel.

Nog volgens het onderzoek ziet bijna drie kwart (73 %) van de Belgische werkgevers het strategische belang van aanvullend pensioen en gezondheidszorg in de toekomst stijgen, onder meer om talent aan te trekken én te behouden. Bijna negen op tien (86 %) menen dat ook het personeel zelf meer en meer belang zal gaan hechten aan deze twee extralegale voordelen.

Belgische werkgevers beschouwen het overigens als hún verantwoordelijkheid om extralegale voordelen bevattelijk te maken voor het eigen personeel, niettegenstaande meer dan de helft (56 %) aangeeft dat dit veel inspanningen vraagt. Zelfs bij een salarisverhoging of promotie communiceert slechts een minderheid (8,7 %) over de impact op het pensioen- of hospitalisatieplan.

Meer keuzemogelijkheden

Naast communicatie biedt ook de flexibele invulling van het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen opportuniteiten voor de Belgische werkgevers. De zogenaamde cafetariaplannen zullen in populariteit toenemen, weet Xavier Baeten, professor aan Vlerick Business School. Toch heeft deze keuzevrijheid ook nadelen, waarschuwt hij:

“Aanvullende voordelen in pensioenvorming en gezondheidszorg zijn toch vrij complexe zaken waarover de meeste werknemers onvoldoende kennis van zaken hebben om de juiste keuzes te maken. Om nog meer werklast voor de HR-afdeling te vermijden, suggereren veel werkgevers zelf een vereenvoudiging van de producten en de communicatie. Ook van duidelijke en eenvoudige digitale tools die de werknemers informeren en – bijvoorbeeld via simulaties – in hun keuze begeleiden, verwachten ze veel.”