Corporate 15/05/2017

Audit – Externe auditor

KPMG werd aangesteld als externe auditor van Ageas SA/NV en van AG Insurance in overeenstemming met toepasselijke regelgeving. AG Insurance organiseert een openbare aanbestedingsprocedure met het oog op het aanstellen van een externe auditor van wie het mandaat een aanvang zal nemen na de beëindiging van het huidige mandaat van KPMG.    
 
De aanbestedingsstukken zijn op eenvoudig schriftelijk verzoek beschikbaar voor alle kandidaten, en offertes moeten worden ingediend uiterlijk op maandag 22 mei 2017. AG Insurance behoudt zich het recht voor om in de selectieprocedure enkel potentiële kandidaten te betrekken die voldoen aan minimumvereisten inzake ervaring en kennis op het gebied van audit in de Belgische verzekeringssector, alsook actuariële kennis. 
 
Contact:
AG Insurance NV/SA
T.a.v. dhr. Wim Guilliams
CFO
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
wim.guilliams@aginsurance.be