Csr 27/03/2018

Elsitas schakelt versnelling hoger in strijd tegen overgewicht bij kinderen

Afgelopen zaterdag werd in Jabbeke de centrale praktijk van Elsitas boven de doopvont gehouden. De stichting van osteopaat Els Vercruysse, waarvan AG Insurance sinds 2015 partner is, zal vanuit deze locatie zijn multidisciplinair behandelplan voor kinderen met overgewicht verder uitrollen, onder meer via sensibilisering op scholen.


Te grote normalisering van overgewicht

De Wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal zwaarlijvige kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd op 43 miljoen. Als de huidige groei aanhoudt, zal dat cijfer tegen 2025 oplopen tot 70 miljoen. In dat verband waarschuwt zij ook voor een te grote normalisering van overgewicht. Recent onderzoek ontkrachtte immers de ‘obesitas-paradox’: mensen met overgewicht die toch geen extra hartrisico zouden lopen, bestaan niet. Vanaf een Body Mass Index (BMI) van 22-23 (niet te dik en niet te dun), gaat het risico op problemen aan hart en bloedvaten lineair mee omhoog met het BMI.
In België lijdt meer dan 1 kind op 10 aan obesitas. Tussen 9 en 12 jaar vertoont 1 kind op 5 overgewicht. 80% van de kinderen met overgewicht heeft ook als volwassene gewichtsproblemen. Naast psychische gevolgen zoals pesten, een verminderd zelfvertrouwen, sociaal isolement, depressie en slaapstoornissen, vergroot overgewicht ook het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. Een complexe materie dus, die een doordachte, professioneel omkaderde en vooral preventieve aanpak vereist.


Multidisciplinair behandelplan ‘Het komt dik in orde’

Vanuit haar verschillende opleidingen, beroepservaring en literatuurstudies zag bewegingstherapeute Els Vercruysse de nood aan een multidisciplinaire behandelmethode die het kind en zijn gezin centraal stelt en de communicatie tussen de verschillende zorgverstrekkers optimaliseert.

”Ons dynamische zorgtraject ‘Het komt dik in orde’ omvat verschillende therapieën, zowel individueel als in groep, waar het kind over een termijn van 12 maanden aan deelneemt. Een multidisciplinair team van kinderarts, bewegingstherapeut, osteopaat, diëtist en psycholoog coördineert alles in functie van de persoonlijke noden van het kind en zijn gezin. Uniek aan onze aanpak is het feit dat de verschillende zorgverstrekkers zich efficiënt op elkaar kunnen afstemmen dankzij ons softwarepakket ELSITAS™, waarop alle informatie over het kind gecentraliseerd en gedeeld wordt.
De bedoeling is om het kind op een gezonde manier terug fit te maken door een verandering in de levenssituatie: van passief naar actief handelen, van ongezonde naar gezonde eetgewoonten, van negatief naar positief zelfbeeld. Door kinderen vóór hun puberteit een normaal lichaamsgewicht te bezorgen en een gezonde levensstijl aan te leren, verdwijnen zo goed als alle risicofactoren voor het latere leven. Tijdig ingrijpen is dus echt wel een sleutelfactor in de strijd tegen overgewicht!”


Sensibilisering op school

Naast het persoonlijke jaartraject op individuele basis, bezoekt Els Vercruysse ook lagere scholen met een workshop gericht op leerlingen van het 4e leerjaar:
“De ervaring heeft ons geleerd dat in deze leeftijdscategorie de beste resultaten worden geboekt. De workshops worden georganiseerd in klasverband en focussen op gezond eten en leven, bewegen, vriendschap, en gaan in tegen pesten. We maken hierbij gebruik van Zora, een sympathieke humanoïde robot, die luistert en converseert met de kinderen, en hen aanzet tot bewegen en dansen. De robot werkt drempelverlagend voor hen en kan zo een schat aan informatie vergaren. Ten slotte is er ook nog ons kinderverhaal “Lucas, het komt dik in orde”, dat helpt ouders, leerkrachten en therapeuten het onderwerp bespreekbaar te maken.”


Centrale praktijk in Jabbeke

“Met de opening van onze kersverse praktijk te Jabbeke zetten we een nieuwe belangrijke stap in de uitrol van onze aanpak. Naast een samenwerking met de scholengemeenschap in de regio, zullen onze workshops ook georganiseerd worden in Dilbeek, Eernegem, Ternat en Asse. Om de geografische spreiding te optimaliseren, is er ook een samenwerkingsverband gestart met een praktijk in Ternat. Bedoeling is om het Elsitas-project in de toekomst uit te breiden naar tal van andere locaties in België.”


Supporter van preventie

AG Insurance draagt preventie, in zijn verschillende vormen en op diverse vlakken, hoog in het vaandel. Daarnaast wil de verzekeraar zoveel mogelijk mensen aanzetten om er een gezonde en evenwichtige levensstijl op na te houden. Jongeren, de toekomst van onze samenleving, zijn in dat opzicht een uiterst belangrijke focusgroep. De combinatie van al deze elementen vormt dan ook een natuurlijk raakvlak met het gezondheidsproject ‘Het komt dik in orde’.
Alle informatie over Elsitas en het project zijn te vinden op http://www.dikinorde.be/

     
Foto’s
  • zora komt dik in orde-jpg

  • elsitas jabbeke-jpg