Csr 14/07/2022

Duurzaamheidslabel voor spaar- en beleggingsproducten bevestigd, ook na verstrenging criteria  

Goed nieuws voor al wie oog heeft voor duurzaamheid in spaar- en beleggingsproducten. Alle producten van AG die eerder het Towards Sustainability label ontvingen, behouden dat label ook dit jaar, terwijl de toekenningscriteria toch op heel wat punten verstrengd werden. Meer zelfs, ook verschillende AG-spaarproducten voor kinderen ontvingen recent het duurzaamheidslabel. In totaal beschikken nu al 30 spaar- en beleggingsformules van AG, zowel in Tak 21 als in Tak 23, over het Towards Sustainability label, goed voor een beheerd vermogen van 8,8 miljard euro. Daarmee is AG in België veruit de grootste aanbieder van financiële verzekeringen met een duurzaamheidslabel.

Eind 2019 nam de Belgische financiële sector het initiatief om een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten uit te werken. Financiële producten die – na analyse door een onafhankelijke externe instelling - aan de norm beantwoorden, ontvangen van het Central Labelling Agency (CLA) het duurzaamheidslabel Towards Sustainability*. Zowel het label als de kwaliteitsnorm moeten ertoe bijdragen dat de markt voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten zich verder kan ontwikkelen, dat de kwaliteit en integriteit ervan gewaarborgd wordt en dat de beleggers op een transparante manier geïnformeerd worden.
 

Aanpassen aan Europese regelgeving


Het Towards Sustainability label wordt toegekend voor een periode van een jaar en die toekenning wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Om de 2 jaar worden ook de evaluatiecriteria herzien, lees verstrengd.  Zo werden in de nieuwe evaluatieronde, waarvan de resultaten zopas werden gepubliceerd, criteria ingevoerd die verwijzen naar de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van duurzame financiering. Daarnaast werd een diepere integratie van duurzaamheid en ESG due diligence in het beleggingsproces verzekerd door voortaan te eisen dat vier verschillende duurzaamheidsstrategieën worden toegepast. Ook de criteria met betrekking tot schadelijke sectoren zoals wapens, tabak en steenkool, werden aangescherpt. Voor de sector van de fossiele brandstoffen werd gezocht naar een balans tussen het ondersteunen van de transitie en het weren van bedrijven die niet snel genoeg handelen. 

Ook uit deze nieuwe evaluatieronde bleek dat alle 11 beleggingsfondsen (tak 23) en de 15 pensioenspaarproducten (tak 21) van AG die reeds het label behaald hadden, beantwoorden aan de aangescherpte normen. Ze behouden dan ook voor de komende periode het Towards Sustainability label. Daarnaast heeft AG eerder dit jaar ook het label aangevraagd en gekregen voor 2 spaarproducten voor kinderen, namelijk Junior Future Plan (verdeeld via BNP Paribas Fortis) en Post Optima Junior (verdeeld via Bpost bank). Na sparen met aandacht voor duurzaamheid voor zijn of haar pensioen is het bij AG dus nu ook mogelijk om met dezelfde focus te sparen voor de toekomst van de kinderen. 

De volledige lijst van gelabelde producten vindt u op de CLA-website. De brede erkenning van de AG-producten onderstreept de kwaliteit van het beleid inzake duurzaam en verantwoord beleggen dat AG uitvoert in het beheer van zijn investeringen, dat de financiële basis vormt voor zijn spaar- en beleggingsproducten.
 

Benny De Wyngaert, Directeur Life retail:
“De komende jaren zullen de duurzaamheidscriteria van initiatieven zoals Towards Sustainability, maar ook de Europese regelgeving, verder evolueren en steeds strengere eisen stellen.  Zoals met deze erkenningsronde opnieuw gebleken is, volgt AG deze evoluties van dichtbij en proactief op, zodat zowel zijn beleggingsbeleid als zijn spaar- en beleggingsproducten blijven beantwoorden aan de maatschappelijke evoluties en de verwachtingen van onze klanten rond het duurzaam karakter van onze financiële producten.” 

 

* De toekenning van het Towards Sustainability label betekent niet dat het financieel product beantwoordt aan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover op de website www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.
     
Foto’s
  • newsroom-470x300_2