Innovatie 27/07/2016

Drones: toch even de 'familiale' nakijken


Drones worden in België steeds populairder, ook voor recreatief gebruik. Een recent Koninklijk Besluit brengt meer duidelijkheid in de gebruiksvoorwaarden en de verzekeringsverplichting. AG Insurance heeft alvast zijn verzekering BA Gezin uitgebreid en aangepast aan de nieuwe regels en dat met een zeer ruime dekking die rekening houdt met de dagelijkse realiteit.


De verkoop van drones kende de voorbije jaren een ware explosie. Maandelijks zouden in België tussen 1.000 en 2.000 drones verkocht worden, in alle maten en gewichten, zowel voor beroepsmatig als voor recreatief gebruik. Een duidelijke reglementering van wat kan, mag en moet met een drone was dan ook meer dan welkom. Het KB van 10 april 2016 heeft die gebruiksvoorwaarden vastgelegd. Ze hangen sterk af van de klasse waaronder de drone in kwestie valt. Een duidelijk overzicht is terug te vinden op de website van de FOD Mobiliteit.Ben ik verzekerd?


Een drone besturen is nooit zonder risico. Het is dan ook belangrijk om zijn burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) als eigenaar of bestuurder van een drone te verzekeren. Welke type verzekering dit dient te zijn, hangt af van de klasse waaronder de drone valt.
Drones van klasse 1 en 2 (de meer risicovolle drones) dienen via een specifieke B.A.-verzekering verzekerd te worden.
Kleine drones die enkel recreatief gebruikt worden, vallen onder bepaalde voorwaarden niet onder de reglementering van het K.B. Dat is meer bepaald het geval indien de drone:
- maximum 1 kg weegt
- slechts 10m hoog en enkel boven privéterrein vliegt.
Bovendien moet hij steeds binnen het gezichtsveld van de bestuurder blijven.

Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, worden er aan de bestuurder geen specifieke vereisten gesteld en is er ook geen verzekeringsverplichting.Addertjes


Toch is een ongeval ook met deze kleine drones niet uit te sluiten en kan dit zware gevolgen hebben. Daarom hebben de voorbije maanden steeds meer verzekeraars voor dergelijke drones de aansprakelijkheid van de eigenaar en/of gebruiker al dan niet gratis toegevoegd in de verzekering B.A. Privé-leven (de zogenaamde “familiale” verzekering).
Toch is het ook dan nog goed opletten voor mogelijke addertjes onder het gras. Zo is het sterk aangeraden om na te kijken of de dekking niet beperkt is tot ongevallen waarbij de drone zelf en het gebruik ervan voldoet aan de hierboven vermelde wettelijke voorwaarden. In de handel zijn immers heel wat recreatieve drones als “speelgoed” te vinden die meer dan 1 kg wegen of die probleemloos tot 50 meter hoog kunnen vliegen. Bovendien is de notie van “privéterrein” wel heel strikt (beperkt tot de eigen tuin) en zullen heel wat recreatieve bestuurders op bepaalde ogenblikken toch boven publieke plaatsen terecht komen.

 

Klanten niet in de kou laten


​Lode Descamps, Head of Market Development Business Non-Life:
"De nieuwe reglementering heeft een aantal voorwaarden ingevoerd die niet altijd overeenstemmen met de praktijk of die moeilijk continu vol te houden zijn. Ongetwijfeld zullen heel wat recreatieve gebruikers niet op de hoogte zijn van die voorwaarden en zich dus onbewust in overtreding bevinden. Het is onze filosofie dat je die klanten niet in de kou kunt laten staan. Daarom hebben we in onze dekking bewust niet opgenomen dat er moet voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden. Meer zelfs, AG Insurance dekt in zijn familiale verzekering het recreatief gebruik van drones tot 150 kg."


Weegt de drone 1,5 kg of vliegt hij toevallig toch op 20 m hoogte boven de tuin van de buren, dan zal de familiale verzekering bij een ongeval wel degelijk tussenbeide komen en de aan anderen aangebrachte schade vergoeden.


     
Foto’s