Corporate 29/06/2018

Directie AG Insurance en sociale partners bereiken consensus

Begin deze maand sloot de directie van AG Insurance 4 nieuwe cao’s met vakbondsorganisatie LBC-NVK rond de modernisering van het verzekeringspakket voor de werknemers en de interne werkorganisatie.

De directie is verheugd te melden dat de voorbije weken ook met de syndicale organisaties (ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa en CNE) die niet hadden getekend, constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden. In een sfeer van dialoog werden verschillende elementen uit het akkoord verder in detail toegelicht, om een antwoord te bieden op de laatste vragen. Dit heeft vandaag geleid tot een consensus tussen alle partijen.

De gemaakte afspraken worden nu verder uitgewerkt. Alle partijen richten volop hun aandacht op de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de concrete invoering van het nieuwe akkoord op 1 januari 2019.

     
Foto’s
  • batimentJQ225x150-jpg