Corporate 7/06/2018

Directie AG Insurance betreurt houding van aantal vakbonden

AG Insurance bevestigt dat het 4 CAO’s heeft afgesloten met de vakbondsorganisatie LBC.

Deze akkoorden bevatten drie belangrijke thema’s:

- een nieuw, modern en uitgebreid verzekeringspakket dat behoort tot de beste op de markt en waarbij de huidige werknemers de vrije keuze hebben om ofwel in het nieuwe pakket te stappen ofwel het huidige te behouden;
- maatregelen om de balans tussen werk en privé-leven te versterken waaronder een betere bescherming inzake het opname van verlofdagen, het presteren van overuren en de introductie van een tweede telewerkdag;
- maatregelen om in een beperkte omgeving (zowat 100 personen) en op vrijwillige basis te experimenteren met nieuwe vormen van flexibiliteit die beantwoorden aan nieuwe klantenbehoeften. 

AG Insurance preciseert dat deze voorstellen al sinds september 2017 het voorwerp uitmaken van onderhandelingen met alle werknemersafvaardigingen en dat het steeds de intentie van de directie is geweest om met alle partijen te praten. Na 8 maanden heeft de directie echter geoordeeld dat langer onderhandelen geen zin had en dat het, gezien de snelle evoluties in de sector, in het belang van de werknemers was om samen met LBC de voorstellen in CAO’s te concretiseren conform de wettelijke procedures.
 
De directie heeft de inhoud van het voorstel tijdens infosessies uitgebreid toegelicht aan meer dan 3000 werknemers.

Ze is verbaasd en ontgoocheld over de houding van een aantal syndicale organisaties. Ze stelt vast dat de reacties niet over de inhoud van het voorstel gingen en drukt de hoop uit dat de syndicale organisaties alsnog op basis van de kwaliteit van haar voorstellen het akkoord zullen ondertekenen. Ze blijft immers overtuigd dat het vernieuwde pakket, inclusief de keuzevrijheid voor de werknemers, tot de beste regelingen van de markt behoort en AG Insurance in staat zal stellen om de belangrijkste werkgever in de sector te blijven.