Corporate 10/03/2017

Digital Week: AG Insurance springt op de trein van de digitalisering

Een bericht via WhatsApp, een omweg om de files te vermijden dankzij Waze, online shoppen … de laatste jaren heeft de digitalisering de gewoonten van de consumenten fel veranderd. In alle aspecten van hun leven en dus ook als het om hun verzekeringen gaat. Om beter te beantwoorden aan de behoeften van de klanten en de kwaliteit van zijn dienstverlening nog verder te verbeteren, wil AG Insurance de digitale opportuniteiten die zich aandienen, met beide handen grijpen. En dat begint met een bewustmaking van de eigen medewerkers tijdens een Digital Week die de onderneming volgende week organiseert.De wereld wordt steeds digitaler …


België telt meer dan 11 miljoen inwoners. 85 % van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. In 2016 heeft meer dan één op twee minstens een aankoop via internet gedaan. 58 % gebruikt dagelijks de sociale media (FOD Economie – Algemene Directie Statistiek, 31 januari 2017). Samengevat, de wereld kiest resoluut voor digitalisering en connectiviteit. Meer dan ooit is de digitale aanwezigheid vanzelfsprekend, zowel voor particulieren als voor organisaties, overheden, verenigingen en ondernemingen. Elke dag worden honderden digitale applicaties online op platformen gezet. Ze vergemakkelijken het leven van de gebruikers of vereenvoudigen hun werk en brengen vernieuwing op heel wat vlakken: gezondheid, dagelijks leven, geconnecteerde voorwerpen, mobiliteit, handel, diensten … … ook de verzekeringssector …


De maatschappelijke en technologische evoluties verplichten de verzekeringssector om in een snel tempo mee te evolueren. Regelmatig doet die digitale ontwikkeling vragen rijzen, onder meer op het vlak van mobiliteit of gezondheid, domeinen die rechtstreeks met verzekeringen te maken hebben. Wat is de impact van volledig geconnecteerde auto’s of auto’s die zelfs helemaal alleen rijden? Welk type verzekering voor segways of hoverboards die steeds meer opduiken in het straatbeeld? Tegen 2020 zullen miljoenen drones actief zijn in de wereld, maar hoe gaan onze wetgevingen en verzekeringen evolueren?

Ook in de wereld van de gezondheidszorg volgen de digitale innovaties zich snel op. Hoe ziet de toekomst van dokters eruit als er een Dokter Google of een gezondheidsapp bestaat? Geconnecteerde uurwerken en de sensoren daarvan zullen in de komende jaren een rol spelen in het genezingsproces van patiënten. Maar wat is de impact ervan op de verzekering gezondheidszorg?

Dankzij het internet der dingen kunnen we vanop afstand een oogje in het zeil houden op ons huis, de verwarming aan- en uitzetten, een waarschuwing ontvangen als er een kraan lekt… Auto’s zullen automatisch een hersteller bellen als er zich een probleem voordoet. Ook op dat vlak is de rol van de verzekeraar niet onbelangrijk.… AG Insurance blijft niet aan de zijlijn staan!


Hans De Cuyper, CEO:

“Voor AG Insurance vormt de digitalisering geen bedreiging. Integendeel, het biedt nieuwe opportuniteiten waardoor we nog beter aan de behoeften van onze klanten kunnen beantwoorden en zo ons engagement tegenover hen versterken.” 


AG Insurance nam reeds heel wat digitale initiatieven, in alle domeinen van de verzekering. Denk maar aan My Global Benefits (een online platform dat een duidelijk en volledig overzicht geeft van de aanvullende voordelen bij AG Employee Benefits), de videoexpertise​ of de recentste applicatie Yongo, die het mogelijk maakt om online te sparen voor de (klein)kinderen. 

AG Insurance is er zich van bewust dat de wereld rondom ons heel snel verandert en dat in de komende maanden en jaren nog heel wat digitale en technologische evoluties het daglicht zullen zien. Daarom besliste onze maatschappij om zijn medewerkers te sensibiliseren en voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.Een Digital Week voor 4400 medewerkers


Van 13 tot 17 maart organiseert de onderneming een Digital Week in haar lokalen. Tijdens die week krijgen de 4400 medewerkers de mogelijkheid om inspirerende presentaties bij te wonen, specifieke opleidingen te volgen of kennis te maken met nieuwe digitale initiatieven.


“We moeten onze digitale transformatie versnellen”, voegt Hans De Cuyper er nog aan toe. “Om daarin te slagen, om daar te zijn waar de consumenten zijn, in te spelen op hun nieuwe verwachtingen en onze organisatie en distributiepartners voor te bereiden op de digitale toekomst, moeten we met z'n allen samenwerken en deze nieuwe opportuniteiten met beide handen grijpen.”