Innovatie 15/01/2018

Wie participeert in de deeleconomie vindt voortaan zekerheid bij AG Insurance

De deeleconomie is “booming business”, ook in België. Het aantal deelplatformen wordt steeds groter, het aanbod aan diensten steeds gevarieerder en de omzet in deze sector zou de komende jaren1 exponentieel moeten toenemen. Tegelijkertijd nemen ook de risico’s op schade of aansprakelijkheid toe, zowel voor wie diensten aanbiedt als voor wie er gebruik van maakt. En juist die risico’s vormen vaak de struikelsteen om in die deeleconomie te participeren. Bewust van de nood aan een goede bescherming bij zijn klanten, heeft AG Insurance zijn productengamma uitgebreid en in zijn basisproducten de activiteiten in het kader van de deeleconomie automatisch opgenomen in de dekking. Groeiend succes, maar toch nog onzekerheden


Zijn tuingerief uitlenen via deelplatform X, zijn wagen ter beschikking stellen op deelplatform Y, een vakantieverblijf huren via deelplatform Z… de deeleconomie is steeds meer aanwezig in ons dagelijks leven. Toch is de maatschappij nog onvoldoende aangepast aan dit nieuwe maatschappelijke gegeven, zowel op juridisch, fiscaal als arbeidsorganisatorisch vlak. Het gevolg is dat er voor de deelnemers nog heel wat onzekerheden blijven bestaan … niet in het minst de vraag wie aansprakelijk is of opdraait voor de kosten in geval van schade.Woning- en familiale verzekering uitgebreid tot deeleconomie


 Edwin Klaps, Bestuurder – Directeur

“AG Insurance volgt deze problematiek al geruime tijd van nabij op. We hebben ons in de plaats gesteld van onze klanten die deelnemen aan deze nieuwe manier van consumeren en delen, en nauwgezet geanalyseerd of zij in onze verzekeringscontracten voldoende beschermd zijn tegen de risico’s van de deelactiviteiten. Zo hebben we vastgesteld dat heel wat risico’s al gedekt waren via de klassieke verzekeringen Woning en Familiale. En voor de risico’s waar dit niet het geval was, hebben we onze waarborgen aangepast. Onze eerste bekommernis is immers dat onze klanten de zekerheid hebben dat ze op AG Insurance kunnen rekenen als ze actief zijn in de deeleconomie.”


Met Top Woning zijn klanten die een kamer verhuren via bijvoorbeeld Airbnb, dus verzekerd voor de schade aan de verzekerde woning of inboedel. 

Wat betreft het aanbieden en afnemen van diensten, heeft de overheid een lijst van erkende deelplatformen opgesteld die regelmatig wordt bijgewerkt2. Iedereen die zijn diensten aanbiedt via één van deze erkende platformen en de vastgestelde inkomstengrens niet overschrijdt, zal via zijn Top Familiale verzekerd zijn op exact dezelfde manier als in zijn privéleven.


Uniek op de Belgisch markt: een omniumdekking voor autodelen

Specifiek voor het autodelen heeft AG Insurance het Pack CarSharing ontwikkeld. Dit Pack beantwoordt aan een duidelijke behoefte van iedereen die via een deelplatform een auto huurt of verhuurt, namelijk om zijn of haar auto “omnium” te verzekeren. De klassieke omniumverzekeringen sluiten immers alle schade uit die ontstaat tijdens de (ver)huurperiode of een bezoldigd vervoer. Via Pack CarSharing kan de eigenaar van een wagen zijn omniumverzekering uitbreiden zodat deze ook geldt tijdens de periode dat hij zijn wagen deelt en dit tegen een beperkte bijpremie.

En als hij geen omniumverzekering afgesloten heeft, kan hij zelfs een tijdelijke omniumdekking afsluiten voor die periode van autodelen, een waarborg die uniek is in België.


Een kwestie van vertrouwen, ook in verzekeringen

 Edwin Klaps, Bestuurder – Directeur

“Het bijzondere van ons aanbod ‘deeleconomie’ is dat de klanten verzekerd zijn voor alle (erkende) deelplatformen die ze gebruiken. Zij kunnen voor het regelen van een schadegeval dus rechtstreeks beroep doen op hun eigen verzekeringsmaatschappij en op de ondersteuning van hun eigen tussenpersoon, wat veel gemakkelijker en een hele geruststelling is voor hen.”

In de deeleconomie berust alles op het uitwisselen en delen van ruimten, goederen of diensten. Vertrouwen is dus een essentiële succesfactor.

“De deeleconomie kan enkel werken als de gebruikers (zowel zij die goederen of diensten aanbieden als zij die er gebruik van maken) vertrouwen hebben in het systeem en in de andere gebruikers, en weten dat ze eraan kunnen deelnemen zonder een persoonlijk risico te lopen. In dat kader kan de bescherming die we hen bieden via onze verzekeringen helpen om bepaalde twijfels weg te werken”, aldus Edwin Klaps.

Het zit in het DNA van AG Insurance om te innoveren en voortdurend oplossingen te ontwikkelingen die inspelen op nieuwe behoeften van zijn klanten. Denk maar aan recente initiatieven als OmniNatuur, Pack OmniMobility, Pack CarSharing, …

“De maatschappij verandert snel, en dus ook de behoeften van onze klanten. We beschouwen het als onze rol om die evoluties op de voet te volgen en supporter te zijn van het leven van onze klanten zodat ze voluit kunnen leven. Door een optimale en geïndividualiseerde bescherming aan te bieden, steunt AG Insurance de ontwikkeling en de duurzaamheid van de deeleconomie.”


1 https://press.pwc.com/News-releases/europe-s-five-key-sharing-economy-sectors-could-deliver--570-billion-by-2025/s/45858e92-e1a7-4466-a011-a7f6b9bb488f

2 Sinds 2017 publiceert de FOD Financiën een lijst van erkende deelplatformen

     
Foto’s