Corporate 03/05/2023

Ruim 3 Belgen op 5 reden het voorbije jaar bewust minder met hun wagen 

Enquête AG: Stijgende levensduurte en groeiend milieubewust-zijn hebben impact op rijgedrag Belgen

 

De huidige maatschappelijke en economische context blijkt een impact te hebben op de relatie tussen de Belg en zijn/haar wagen, zo blijkt uit een onderzoek (1) dat AG Insurance recent voerde bij 1.500 landgenoten. Zo geeft 62% van de Belgen aan dat ze het afgelopen jaar bewust minder met de wagen hebben gereden. Verder heeft bijna 40% van de Belgen in dezelfde periode bespaard op de uitgaven voor zijn of haar wagen. Een carwashbeurt minder stelt geen probleem, maar het feit dat ruim 20% van de respondenten aangeeft ook bespaard te hebben op het onderhoud van de wagen, geeft toch te denken. 47% vindt het verder (erg) belangrijk dat herstellingen aan een wagen op een duurzame manier gebeuren. 

 

We rijden bewust minder met de wagen …
Het opvallendste resultaat uit de enquête die AG afnam, is dat 62% van de respondenten aangeeft dat ze het voorbije jaar bewust minder met de wagen hebben gereden. Voor 61% spelen financiële redenen (bijvoorbeeld door de energiecrisis) hierbij een rol, terwijl 47% zegt ook minder te rijden vanuit een bekommernis om het milieu. Meer telewerk zorgt voor 16% van de Belgen voor minder kilometers op de teller. 

 

Wie sowieso een beperkt aantal kilometers per jaar rijdt, blijkt meer overtuigd of meer in de mogelijkheid te zijn om minder te rijden dan wie meer kilometers doet. In de groep die maximaal 7.500 km per jaar rijdt, heeft ruim 65% het voorbije jaar bewust minder gereden. Bij wie meer dan 25.000 km per jaar doet, bedraagt dit percentage 53%. 

 

 

 

Grafiek 1: Vorig jaar bewust minder met de auto gereden vs. aantal kilometers rijden per jaar 

 

 

Tussen “vorig jaar bewust minder gereden” hebben en “leeftijdsgroep” blijkt er geen duidelijke trend te zijn. De leeftijd speelt dus geen rol bij de hogervermelde vaststelling. 
 

Grafiek 2: Vorig jaar bewust minder met de auto gereden vs. leeftijdscategorie 

 

… en we besparen op de kosten.
Behalve bewust minder rijden, bespaart de Belg ook op de aan een wagen gerelateerde kosten. 37% van de Belgen geeft aan recent om financiële redenen bespaard te hebben op het onderhoud van zijn/haar voertuig.  

 

Zo’n 22% heeft bewust minder uitgegeven aan het onderhoud van de wagen. Zo’n 17% heeft bespaard op banden, terwijl 14% aangeeft herstellingen later of zelfs niet uit te voeren om financiële redenen. Iets meer dan 1 op 4 Belgen heeft ook het bezoek aan de carwash uitgesteld of verminderd.

 

Binnen dit thema zien we bovendien een aantal significante regionale verschillen: 

•   In het noorden van het land heeft 36% bespaard op autokosten, tegenover 45% in het zuiden.
•   Verder zien we verschillen in besparingen op onderhoud (19% Noord vs. 26% Zuid) en herstellingen (12% Noord vs. 16% Zuid). De carwash wordt daarentegen eerder in het noorden (28%) dan in het zuiden (22%) van het land overgeslagen.

 

Duurzame herstellingen
In het verlengde van de vaststelling dat zowat de helft van de respondenten aangeeft om milieuredenen de wagen minder van stal te halen, vindt een even grote groep Belgen (ruim 47%) het ook belangrijk dat herstellingen aan hun wagen op een zo milieuvriendelijke manier gebeuren. AG speelt hier op verschillende manieren op in. 


Zo worden meer en meer “green parts” (tweedehandse onderdelen) gebruikt bij herstellingen, in plaats van nieuwe onderdelen. En verder promoot AG bijvoorbeeld ook de techniek van Paintless Dent Removal” (PDR) bij het herstellen van kleine deukjes. PDR is een handmatige methode om kleine deuken in het koetswerk te herstellen zonder het gebruik van verf of energie. Veel duurzamer dus dan andere methodes waaraan bv. wel schilderwerken te pas komen. 


AG promoot het gebruik van deze duurzame PDR-techniek deze week op zijn Car Repair Days in Namen (5 en 6 mei, Namur Expo), waar zo’n 1.500 chauffeurs gratis tot 3 deukjes kunnen laten verwijderen uit hun auto. 

 

Enkele andere leuke weetjes uit de enquête

Uit de AG enquête komen verder nog een aantal leuke weetjes naar voor over de Belg en zijn auto(gebruik):
•    56% van de Belgen kocht zijn wagen nieuw aan, tegenover 44% tweedehands.
•    Het aanzicht op de Belgische wegen is jammer genoeg vrij kleurloos te noemen: maar liefst 70% van de wagens van de Belg is zwart (23%), wit (12%) of grijs (20% lichtgrijs en 15% donkergrijs). Geel (2%); groen (2%) en rood (7%) zorgen voor een goeie 10% iets frivolere kleurtjes op de Belgische wegen.
    

Grafiek 3: Kleur van de Belgische wagens 


•    De gemiddelde leeftijd van de wagen van de Belg is ongeveer 9,5 jaar . Dat is een opmerkelijke toename met 1.5 jaar in 10 jaar tijd . 
•    Als de respondenten gevraagd wordt hoe belangrijk zij het vinden om vandaag een wagen te bezitten vs. hoe belangrijk ze het binnen 5 jaar denken te vinden om een wagen te bezitten, dan zijn de percentages zowat identiek. De Belg lijkt dus voorlopig niet al te bereid om afscheid te nemen van het persoonlijk bezit van een wagen, ten voordele van car sharing of leasingsystemen.

 

[1] Enquête uitgevoerd in opdracht van AG door het onderzoeksbureau CheckMarket By Medallia tussen 04/04/2023 en 25/04/2023, bij 1500 respondenten – representatieve streekproef qua taal, geslacht, leeftijd en regio. 

 

     
Foto’s
  • graph_enquete auto_NL_03-jpg

  • graph_enquete auto_NL_02-jpg

  • graph_enquete auto_NL_01-jpg

  • CC015478-jpg

  • CC015252-jpg

  • CC013198-jpg