Corporate 19/05/2020

Dossier corona-crisis: AG ondersteunt particulieren en bedrijven


 


 

AG lanceert tweede reeks webinars over “het nieuwe werken na de heropstart”


19/05/2020


De geleidelijke heropstart van het maatschappelijk en economisch leven maakt alvast één ding duidelijk: zowel werkgevers als werknemers krijgen te maken met een nieuwe arbeidsrealiteit. Hoe bedrijven en werknemers hier optimaal mee kunnen omgaan, is het onderwerp van een 2de reeks webinars, die AG Health Partner organiseert in samenwerking met een aantal experts in welzijn op het werk.
 
In de voorbije maand april organiseerde AG Health Partner, een dochteronderneming van AG, een reeks van 5 webinars voor werknemers rond het thema “hoe de lockdown overleven”. Meer dan 3.000 werknemers namen er live aan deel en nog eens 6.000 deelnemers bekeken de video-opnames in uitgestelde modus. De gemiddelde tevredenheidsscore van 92% getuigt van het belang van het initiatief en de waardering van de deelnemers voor de kwaliteit van de sprekers en de behandelde thema’s.
 
Nu bedrijven geleidelijk terug opstarten, is echter een nieuwe fase van de crisis ingetreden, bevestigt Ellen De Vleeschouwer, General Manager van AG Health Partner:
 
Met de geleidelijke heropstart van de economie breekt een nieuwe periode van onzekerheid aan, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Aandacht voor gezondheidspreventie zal centraal staan, maar experts waarschuwen vooral voor de impact op het mentale welbevinden van werknemers. Meer dan ooit dringt een globale aanpak van het welzijn op het werk zich op, een aanpak die oog heeft voor zowel de fysieke als de mentale en sociale aspecten van het nieuwe werken.”


Webinars voor werknemers én werkgevers

Terwijl de eerste reeks webinars zich vooral richtte op de behoeften van werknemers in lockdown, mikken 2 van de 3 nieuwe modules specifiek op een publiek van bedrijfsleiders, het topmanagement in de bedrijven en HR-verantwoordelijken Deze interactieve modules, opnieuw opgesteld met Belgische specialisten die reeds samenwerken met AG Health Partner, focussen op het invoeren van een globale welzijnsaanpak, change management, veerkracht en leidinggeven in tijden van crisis. Verschillende bedrijfsleiders delen er hun inzichten en ervaringen.
 
Het derde webinar richt zich opnieuw tot de medewerkers zelf en focust op het ontwikkelen van vaardigheden inzake wendbaarheid en aanpassingsvermogen.
 
De webinars die plaatsvinden tussen 26 mei en 2 juni staan open voor iedereen en deelname is gratis. Inschrijven kan via www.aghealthpartner.be/nl/webinars.

 
Heidi Delobelle, Directeur Employee Benefits & Health Care AG: 
De voorzichtige heropstart van de economie plaatst alle bedrijven, ongeacht hun omvang, voor totaal nieuwe en ongeziene uitdagingen, waarbij een continue aandacht voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid van de werknemers cruciaal zal zijn. Dit is een domein waarin AG Health Partner de voorbije maanden heel wat expertise en een netwerk van specialisten heeft uitgebouwd. We beschouwen het dan ook als onze maatschappelijke plicht om, via deze webinars, die expertise ter beschikking te stellen van bedrijven, of ze nu klant zijn of niet, zodat ze die overgang op een gefundeerde en gecoördineerde manier kunnen maken.
 

Wat maakt de aanpak van AG Health Partner zo bijzonder?
Ellen De Vleeschouwer: “AG Health Partner biedt een globale aanpak van het welzijn op het werk, met aandacht voor zowel fysieke, mentale als sociale aspecten. Uniek daarbij is dat de werkgever wel de krijtlijnen bepaalt, maar binnen dat kader staan de werknemers zelf aan het stuur van hun professioneel en persoonlijk welzijnsprogramma. Ons My Health Partner platform is daarom zo ontwikkeld dat medewerkers zelf de ondersteuning kunnen kiezen waar ze nood aan hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld webinars of e-learnings zijn, maar even goed fysieke programma’s of individuele ondersteuning door psychologen.

TOP


AG Real Estate stuurt positief signaal naar zijn partners in het retailsegment 


24/04/2020 

AG Real Estate, een dochtermaatschappij van AG en eigenaar-beheerder van onder meer 7 shoppingcenters (samen goed voor een totale handelsoppervlakte van ongeveer 300.000 m²), is zeer gevoelig voor de moeilijkheden die de handelaars nu ondervinden. AG Real Estate is zich bewust van zijn rol als vastgoedbeheerder en hanteert daarom een ondersteuningsbeleid tegenover zijn retailklanten.

Uit solidariteit met handelaars die conform de overheidsinstructies hun winkels in onze shoppingcenters hebben moeten sluiten, en als steun om hun economische herstart te vergemakkelijken, biedt AG Real Estate deze handelaars nieuwe financiële begeleidingsmaatregelen aan, dit volgens de specifieke regels en afhankelijk van hun activiteitensector.  
 
AG Real Estate wil hulp bieden aan handelaars die hun winkel hebben moeten sluiten en die nu en bij de herstart van hun activiteiten cashflowproblemen ervaren, terwijl ze vóór de crisis solvabele partners waren, door ze voor de vermoedelijke duur van de lockdown (half maart tot half mei) vrij te stellen van 50% van hun huurprijs. De betaling van het saldo van die huur mag voor diezelfde periode gespreid worden tot eind december 2020. Tot slot kan de huur vanaf het einde van de lockdown tot einde 2020 in maandelijkse schijven vereffend worden.  
 
Voor de handelaars die actief zijn in de horecasector, voorziet AG Real Estate nog bijkomende maatregelen bovenop hetgeen hierboven reeds werd opgesomd. De betrokken handelaars hoeven géén huur te betalen voor de vermoedelijke lockdownperiode, zodat ze zich kunnen focussen op de herstart van hun bedrijf.
  

Amaury de Crombrugghe, Chief Investment Officer bij AG Real Estate:  
"We worden allemaal getroffen door deze pandemie zonder voorgaande. Solidariteit vraagt hoe dan ook een fase waarin iedereen zijn gesprekspartner een concrete oplossing moet aanreiken. Wij nemen het initiatief om de sector te ondersteunen en we hopen dat de overheid deze aanpak positief onthaalt en op haar beurt krachtige maatregelen toepast die de retailsector en meer bepaald de horeca helpen. Als verhuurder beleven ook wij moeilijke momenten, dat valt niet te ontkennen, maar zonder handelaars zijn er geen klanten en dus ook geen shoppings meer. Eendracht maakt macht!" 

Sam Perneel, Head of Asset Management Retail:
"In de voorbije weken hebben heel wat van onze partners onze steun gevraagd. We bevinden ons in een onuitgegeven situatie waarbij het fout zou zijn om niet te reageren. Zich verschuilen achter een huurcontract is geen oplossing, zeker niet wanneer die huurder in het nauw gedreven is en/of op een faillissement afstevent. AG Real Estate zal al zijn huurders die als gevolg van de overheidsinstructies hun zaak hebben moeten sluiten, de komende dagen een brief sturen met de maatregelen die wij toepassen. Wij hopen dat we hiermee de toekomst sereen tegemoet kunnen gaan."


AG Real Estate heeft in deze delicate periode en dankzij zijn bijzonder betrokken teams alle mogelijke inspanningen geleverd om de exploitatiekosten van de shoppings te verlichten ten voordele van de handelaars. Ons marketingteam bereidt intussen de heropening voor, zodat we onze trouwe bezoekers na de lockdown in de best mogelijke omstandigheden kunnen verwelkomen. 

TOP
 Phil at Home en i-mens brengen videobellen bij ouderen thuis


21/04/2020


Voor heel wat ouderen betekenen de preventiemaatregelen tegen het corona-virus dat direct contact met hun kinderen en kleinkinderen onmogelijk is. Phil at Home en i-mens stellen tablets ter beschikking van ouderen die nog thuis wonen, maar niet vertrouwd zijn met digitale tools. Zo willen ze vermijden dat ze geïsoleerd geraken binnen de muren van hun huis. 

Phil at Home is een door AG ontwikkelde service die een geheel van diensten en innoverende veiligheidstechnologie combineert met een persoonlijke coördinator. Die combinatie maakt het klanten - voornamelijk ouderen - mogelijk om op een veilige, comfortabele en kwalitatieve manier langer in de eigen woning te blijven. Voor de thuiszorg doet Phil at Home reeds een beroep op i-mens, de fusie-organisatie van Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en hun partners in thuisverpleging. Met dit initiatief bundelen ze verder de krachten om 50 klanten van i-mens te ondersteunen met de nodige technologie en opleiding om digitaal contact te houden met hun familie, kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers of verzorgenden. Mensen met een klein sociaal netwerk kunnen videobellen met een vaste vrijwilliger.

Sociale isolatie vermijden

Het spreekt voor zich dat de aanbeveling om in deze corona-tijden het direct contact met ouderen te vermijden, zeker bij deze kwetsbare bevolkingsgroep kan leiden tot gevoelens van sociale isolatie en vereenzaming. De digitale technologie en videobellen kunnen hiervoor gedeeltelijk een oplossing bieden.

Om meer mensen die toegang tot de buitenwereld te geven, stelt Phil at Home gratis 50 tablets ter beschikking van zelfstandig wonende ouderen die niet over een digitale communicatietool beschikken. Medewerkers van i-mens zullen hun klanten verder begeleiden om de tablets te gebruiken en kunnen hen ook vanop afstand bijstaan waar nodig. De thuiszorgorganisatie kan terugvallen op reeds opgedane ervaring met videobellen bij kwetsbare mensen. 
 

Geertrui Van Camp, General manager Phil at Home: 
Heel wat mensen in onze doelgroep worden in normale omstandigheden al geconfronteerd met gevoelens van sociale isolatie. Het contact met familie en het sociaal netwerk faciliteren is dan ook één van de kernopdrachten van onze dienstverlening. De lopende maatregelen van social distancing versterken alleen maar die contactbehoefte. Met dit initiatief willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en mensen helpen om deze moeilijke periode door te raken, in contact met hun naasten.

 

Dorien Vandormael, Strategisch Manager innovatie i-mens: 
Wij voelen elke dag bij onze klanten wat de weerslag is van thuis te moeten blijven. Zeker voor oudere en kwetsbare mensen. In onze woonzorgcentra zijn we ook al aan de slag met smartphones en tablets. We zijn blij om samen met Phil at Home onze klanten die thuis wonen verder te ondersteunen en hen hun contact met de buitenwereld voor een stukje terug te geven.” 


Johanna Lerberghe (84) uit Gent is alvast een tevreden gebruiker:
Ik dacht eerst, moet je zo oud geworden zijn om dit nog te leren? Maar mijn zoon heeft me overtuigd. Dit is nu de enige manier om mijn mantelzorger of familie nog eens te zien. Ze sturen foto’s of bellen. Hen zelf opbellen kan ik ook, maar als ik tijdens hun werk bel, nemen ze niet op. Dus dat moeten we nog afspreken.” 
Johanna is slechtziend, daarom werd de tablet voor haar aangepast met grotere iconen en meer kleurcontrast. 


TOP
 Winstdeling aan klanten wordt onverminderd uitgevoerd


09/04/2020

De winstdeling voor 2019 aan de klanten Leven van AG zal onverminderd worden uitgevoerd. De uitkering van dividenden aan de aandeelhouders voor 2019 wordt wel aangepast aan de recente aanbevelingen van de Nationale Bank van België.

AG bevestigt dat zijn beleid van winstdeling in levensverzekeringen niet wordt beïnvloed door de huidige turbulenties op de financiële markten en onverminderd zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten die in januari 2020 aan de klanten werden gecommuniceerd. Hij bevestigt eveneens zijn intentie om, in lijn met zijn huidig dividendenbeleid, voor 2019 een totaal bruto dividend van EUR 569 miljoen EUR uit te keren aan zijn aandeelhouders Ageas en BNP Paribas Fortis.

Rekening houdende met de recente aanbevelingen van de Europese toezichthouder EIOPA en de Nationale Bank van België om, in de context van de COVID19-pandemie, uitkeringen van dividenden tot minstens 1 oktober 2020 uit te stellen, zal AG wel de uitbetaling van de dividenden voor 2019 aanpassen.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vrijdag 24 april 2020 zal AG voorstellen om geen dividend uit te keren. Hij zal wel een tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren in de loop van oktober 2020 en daar de uitkering van een tussentijds dividend ter goedkeuring voorleggen. 

De voorbije weken hebben interne evaluaties bevestigd dat de solvabiliteit van AG sterk blijft. Ondanks een beperkte impact van turbulenties op de financiële markten, blijven de solvabiliteitsratio’s op 31 maart 2020 globaal bekeken op dezelfde niveaus als voor de crisis.
 

CEO Hans De Cuyper : 
In onzekere tijden zoals nu, zijn continuïteit, stabiliteit en een onverminderd sterke financiële positie, meer dan ooit primordiaal voor een verzekeraar.  Met onze sterke solvabiliteit en consistente aantrekkelijke winstdelingen en met aandeelhouders die al meer dan een decennium onze strategie ondersteunen en versterken, bevestigen we dat we in alle omstandigheden het vertrouwen van onze klanten kunnen waarmaken.” 


TOP
 


 


AG organiseert webinars om mentaal, fysiek en sociaal fit te blijven in tijden van corona


31/03/2020

Het welzijn van meer dan 5 miljoen werknemers wordt door de huidige corona-crisis zowel op professioneel als op privé-vlak zwaar op de proef gesteld. Daarom organiseert AG Health Partner, in samenwerking met een aantal gespecialiseerde organisaties en coaches, een reeks van 5 open webinars, die tips en oplossingen bieden voor de belangrijkste stresssituaties waarmee werknemers geconfronteerd worden in deze corona-tijden.

 
AG Health Partner is een filiaal van AG dat globale en onderbouwde programma’s ontwikkelt op maat van bedrijven die werk willen maken van het welzijn van hun werknemers. Het werkt daarvoor samen met gespecialiseerde en erkende experts en organisaties.
 
Dat welzijn wordt deze dagen zwaar op de proef gesteld door de opgelegde preventiemaatregelen: beperking van bewegingsruimte en sociale contacten, permanent thuiswerk, tijdelijke werkloosheid, scholen die gesloten blijven… al die maatregelen hebben een grote impact op de organisatie van ons leven en vormen een zware belasting voor onze levenskwaliteit en welzijn. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming, willen AG en AG Health Partner hun expertise en netwerk inzetten om werknemers te leren omgaan met deze ingrijpende wijzigingen en de stress en spanningen die ze meebrengen.
 
In samenwerking met 5 gespecialiseerde partners, organiseert AG Health Partner een reeks van 5 webinars die elk focussen op een deelaspect van deze problematiek. Bedrijven die bij AG verzekerd zijn (groepsverzekering, hospitalisatie- en arbeidsongevallenverzekering, …) krijgen de mogelijkheid om de deelname eraan actief te promoten bij hun werknemers. Toch staan de webinars open voor alle werknemers. Iedereen die dit wenst, kan er kosteloos op inschrijven. 
 
Body, mind, focus …
 
Welzijn is een begrip met vele aspecten. Eraan werken vraagt dan ook een globale benadering, gericht op zowel beroepsgebonden thema’s als thema’s uit de privésfeer. De reeks webinars zoomt in op 5 aspecten: 
My body: hoe een gezonde levensstijl aanhouden, ook als je thuis aan de keukentafel werkt
My mind: hoe je mentale veerkracht versterken aan de hand van mindfulness technieken
My focus: hoe zorgen voor de broodnodige focusmomenten, om je job van thuis uit te kunnen uitoefenen
My connections: hoe van thuis uit op een verbindende manier communiceren met je collega’s, je gezin, familie, vrienden…
My emotions: hoe duurzaam leren omgaan met stress en spanning, om overspanning en uitputting te vermijden.
 
Al deze thema’s worden behandeld door ervaren experts in elke welzijnspijler en bieden praktijkgerichte inzichten en ervaringen en tips & tricks om het dagelijkse leven te verbeteren.
 
De sessies vinden plaats van 6 tot 16 april. Ze worden ook op video opgenomen en zullen later op de website www.aghealthpartner.be kunnen worden bekeken. Om de interactiviteit te verhogen, kunnen deelnemers vooraf vragen doorsturen naar hello@aghealthpartner.be.
 

Heidi Delobelle, Directeur Employee Benefits & Health Care:
We beleven een ongeziene gezondheidscrisis, die bovendien nog meerdere weken zal aanhouden. Met de tijd zal ook de mentale, sociale en fysieke belasting van de werknemers steeds toenemen en niet alleen een impact hebben op het welbevinden van de werknemers zelf, maar ook op het functioneren van onze bedrijven. We beschouwen het als onze maatschappelijke plicht om de expertise en het netwerk van AG Health Partner in te zetten en zo ertoe bij te dragen dat de fysieke, mentale, sociale en economische gevolgen van deze crisis binnen beheersbare perken blijven.”
 

 
Meer info over de webinars van AG Health Partner via www.aghealthpartner.be/nl/webinars

TOPVerzekeringssector en AG ondersteunen particulieren en bedrijven


26/03/2020

Vandaag maakt de verzekeringssector, verenigd in Assuralia, een aantal algemene maatregelen bekend die verzekeringsmaatschappijen nemen om particulieren en bedrijven die bijzonder getroffen worden door de gevolgen van de corona-crisis bij te staan om deze moeilijke periode door te komen.

Vanuit zijn maatschappelijke bekommernis, verwelkomt en steunt AG deze maatregelen (lees hier het persbericht van Assuralia)  en zal hij alles in het werk stellen om deze zo snel mogelijk in de praktijk om te zetten. Een aantal van deze maatregelen werden trouwens reeds eerder door AG aan zijn klanten aangeboden. 
Bovenop deze sectorale maatregelen, blijft AG inspanningen leveren om soepele oplossingen te vinden voor specifieke behoeften aan zekerheid en bescherming, die bij bedrijven en werknemers ontstaan zijn omdat ze vrijwillig of gedwongen hun beroepsactiviteiten heroriënteren.

Steun aan horeca-bedrijven
 
Om de gedwongen sluiting van hun zaak op te vangen, hebben heel wat restaurants, snackbars e.d. hun activiteit geheroriënteerd naar het aan huis leveren van klaargemaakte maaltijden. In normale omstandigheden zouden deze zaken dit moeten melden aan hun verzekeraar, met een mogelijke aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden tot gevolg. Om deze bedrijven niet extra te belasten, heeft AG echter beslist dat zijn horeca-klanten met een verzekering Arbeidsongevallen en/of BA Ondernemingen deze tijdelijke extra activiteit niet moeten melden en er gratis voor verzekerd zijn zolang de corona-crisis aanhoudt.

Hiermee samenhangend zal AG ook tijdelijk de privé-voertuigen van uitbaters van een horeca-zaak of hun personeel dekken voor het beroepsmatig gebruik (de aan-huis-levering) van deze wagens. Deze dekking wordt automatisch en zonder aanpassing van de contractuele voorwaarden toegekend. 

Bovendien genieten alle restaurants die bij AG, aanvullend aan hun Top Handel-contract, de dekking Pack Modulis Restaurant hebben afgesloten, een forfaitaire tussenkomst van 2.000 EUR ter uitvoering van de dekking “Onmogelijkheid om het restaurant uit te baten”. Concreet betekent dit een totale extra tegemoetkoming aan de restaurantsector van meer dan 1 miljoen EUR. 

Werknemers die verplicht continu thuiswerken
 
Als gevolg van overheidsmaatregelen, zijn werkgevers verplicht om zo veel mogelijk werknemers thuis te laten werken. Net als andere verzekeraars beschouwt AG dit tijdelijke, maar langdurige telewerk als occasioneel telewerk. Bedrijven zijn dus niet verplicht om AG deze specifieke activiteit te melden en werknemers zijn automatisch en zonder extra voorwaarden verzekerd indien hen thuis een ongeval overkomt dat voldoet aan de voorwaarden om als arbeidsongeval te worden erkend.
 
Bovendien is het materieel dat de werknemer thuis gebruikt om te telewerken bij AG automatisch verzekerd in de woningverzekering van de werknemer.

Artsen die inspringen in bestrijding corona-crisis

Heel wat artsen bieden zich vrijwillig aan of worden opgeroepen om zorgcentra te ondersteunen in de behandeling van corona-patiënten. Deze artsen dienen zich geen zorgen te maken over hun eventuele aansprakelijkheid als arts in deze bijkomende activiteit. Artsen die bij AG een Verzekering BA Medische beroepen hebben afgesloten, zijn automatisch ook verzekerd voor deze bijkomende activiteit.
 

CEO Hans De Cuyper: 
" De rode draad doorheen al deze maatregelen is het maximaal ontlasten van bedrijven en particulieren van de gevolgen gelinkt aan deze ongeziene crisis. Onze klanten kunnen ook in deze moeilijke omstandigheden op ons rekenen. Onze medewerkers werken op dit ogenblik van thuis uit. Zij zorgen ervoor dat onze dienstverlening gegarandeerd blijft en staan klaar om de klanten die van deze maatregelen kunnen genieten bij te staan."


TOP
 

 

Dekkingen van groepsverzekeringen blijven behouden ondanks tijdelijke werkloosheid

 
23/03/2020

Op dit ogenblik zijn er zo'n 1 miljoen mensen tijdelijk werkloos in België. De coronacrisis eist niet alleen een enorme medische tol, ook de Belgische economie kreunt onder de gevolgen van COVID-19. Waar mogelijk biedt AG positieve oplossingen voor de problemen van zijn klanten. 

 
Veel bedrijven sluiten voor hun werknemers een groepsverzekering af die - naargelang het soort contract - verschillende dekkingen bevat: ziekenhuisopname, pensioen, overlijden, gewaarborgd inkomen.  De afgelopen dagen hebben heel wat bedrijven als gevolg van de corona-epidemie en de lockdown hun werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet.  Hun arbeidscontracten zijn dus in feite opgeschort ... 
 
Onder normale omstandigheden moeten werkgevers tijdelijke werkloosheid van werknemers bij AG melden. Op dat moment zet AG de premiebetaling stop en wordt de dekking opgeschort. Maar de omstandigheden zijn vandaag allesbehalve normaal. Daarom hoeven werkgevers die een groepsverzekering hebben bij AG geen specifieke administratieve stappen te ondernemen in geval van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus. Ondanks de tijdelijke werkloosheid blijven de werknemers aangesloten bij de verzekeringen die hun werkgever voor hen afsloot (aanvullend pensioen/overlijden/gezondheidszorg/gewaarborgd inkomen). De in het contract voorziene dekkingen blijven behouden zoals normaal, net als de premiebetaling.

Toch laat AG de keuze aan de werkgever: als hij de dekking van zijn werknemers in geval van tijdelijke werkloosheid wil stopzetten, kan hij alle noodzakelijke informatie via de gebruikelijke kanalen doorsturen. In dit geval worden de dekkingen en de premiebetalingen opgeschort. 
 

Heidi Delobelle, Directeur Employee Benefits/Health Care :
"We worden geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden, die ons verplichten om flexibel te zijn en positieve oplossingen te bieden voor problemen die zich voordoen bij onze klanten. Met deze maatregel willen we de aangeslotenen zo goed mogelijk blijven beschermen en geruststellen, en tegelijkertijd de werkgevers veel administratieve rompslomp besparen."

 
De maatregel geldt tot en met 30 juni 2020 en wordt opnieuw geëvalueerd op basis van de maatregelen die de regering neemt.

TOP
 
 

Hulppersoneel gratis verzekerd


Ook kosten voorafgaand aan hospitalisatie langer verzekerd

 

20/03/2020


 

De zware maatschappelijke en economische gevolgen van de corona-epidemie roepen ook heel wat vragen op rond verzekeringsdekkingen. AG wil zijn kennis en expertise inzetten om, in zijn domein, bij te dragen tot het beheersen van deze ongeziene crisis en de grote maatschappelijke solidariteit die is ontstaan, te ondersteunen.  
 
Op een ogenblik dat ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en andere zorginstellingen geconfronteerd worden met een enorme werkdruk, is het hartverwarmend vast te stellen dat zoveel mensen zich spontaan aanbieden om de zorgverstrekkers bij te staan. Dit "hulppersoneel" is in deze moeilijke tijden absoluut noodzakelijk en onmisbaar om slachtoffers van het virus de gepaste zorg te kunnen verlenen. Het gaat dan o.a. om studenten genees- en verpleegkunde, docenten in de gezondheidszorg, gepensioneerde zorgverstrekkers enz.
 
Toch lopen ook zij het risico op een ongeval op hun tijdelijke werkplek of op de weg ernaar en ervan, risico dat niet standaard verzekerd is in de arbeidsongevallenverzekering van de zorginstelling die op hen beroep doet. Bovendien blijft ook steeds het risico bestaan dat zij in het kader van hun activiteiten aansprakelijk zouden gesteld worden voor bepaalde handelingen.
 
Om de golf van solidariteit te ondersteunen en het hulppersoneel en de zorginstellingen gerust te stellen, heeft AG dan ook beslist om automatisch en gratis een ongevallendekking en een dekking Burgerlijke aansprakelijkheid aan te bieden aan al wie, volgens de richtlijnen van de Belgische overheid, als hulppersoneel zal werkzaam zijn in instellingen actief in de gezondheidszorg die bij AG respectievelijk een arbeidsongevallenverzekering of een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten, en dit zolang de corona-crisis aanhoudt. Zo kunnen ook zij een dekking tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid genieten analoog met de respectievelijke verzekeringen van de vaste personeelsleden.
 
Periode voorafgaand aan hospitalisatie verlengd
 
Een ander gevolg van de huidige crisis is dat ziekenhuizen absolute prioriteit geven aan de verzorging van corona-patiënten en dat niet-dringende medische interventies worden uitgesteld tot latere datum.
De hospitalisatieverzekeringen van AG vergoeden ook de kosten voorafgaand aan de hospitalisatie en dit doorgaans vanaf 1 of 2 maanden voor de geplande hospitalisatie.
 
Het uitstel van een niet-dringende interventie zou kunnen betekenen dat een aantal reeds gemaakte kosten buiten de periode van dekking zouden vallen. Daarom heeft AG beslist dat de periode voorafgaand aan de uitgestelde interventie blijft starten op de oorspronkelijk voorziene datum en verlengd wordt tot de interventie. 
 
 
CEO Hans De Cuyper: 
"Op een ogenblik dat het hele land, de hele wereld, de gevolgen ondervindt van een ongeziene crisis, wil AG in zijn vakgebied bijdragen tot het beheersen van die crisis en het engagement van de zorgvrijwilligers ondersteunen. AG is vastbesloten om met open blik, soepelheid, solidariteit en creativiteit te bekijken hoe we, via onze verzekeringen en diensten, de maatschappij en de economie kunnen helpen deze crisis te doorstaan. Onze appreciatie gaat uit naar de zorgverleners die zich vandaag onvoorwaardelijk inzetten voor de slachtoffers van het virus."
 
 
     
Foto’s
  • Woman with tablet-jpg

  • Corona elbowshakearticle-jpg

  • resto closed-jpg

  • HPWebinararticle-png

  • Corona elbowshakeHomePage-jpg