Innovatie 23/10/2015

AG Insurance vernieuwt zijn netwerk van carrosserieherstellers

AG Insurance start in november 2015 met een vernieuwing van zijn netwerk van carrosserieherstellers. Hiermee wil AG Insurance, samen met de herstellers, de kwaliteit van de herstellingen en van de dienstverlening aan de klanten optimaliseren.
Klanten van AG Insurance die na een ongeval schade aan de wagen lijden, kunnen altijd zelf vrij de hersteller kiezen,. Om zijn klanten beter te bedienen, heeft AG Insurance de voorbije jaren, net als andere verzekeraars, wel een uitgebreid netwerk van “erkende herstellers” opgebouwd die de klant een aantal extra voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan een vervangwagen voor de hele duur van de herstelling, specifieke kwaliteitsgaranties of de rechtstreekse betaling aan de hersteller (derdebetalersregeling).Innovatie


Om diverse redenen vindt AG Insurance het belangrijk om dit netwerk te vernieuwen. Zo is de sector van autoherstellingen de voorbije jaren razendsnel geëvolueerd. Tal van technische innovaties die in hoog tempo op nieuwe automodellen worden geïntroduceerd en de toepassing van nieuwe materialen en hersteltechnieken maken dat de toekomstgerichte carrosseriehersteller aan andere eisen dient te voldoen dan pakweg 5 of 10 jaar geleden.
Ook in de manier waarop de verzekeraar zelf de schadedossiers afhandelt, zullen technologische innovaties de dienstverlening aan de klanten aanzienlijk verbeteren, dit in het besef dat ook de klantenverwachtingen inzake snelheid, dienstverlening en communicatie de voorbije jaren sterk geëvolueerd zijn.
Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen, kostenefficiënt te werken en de sterke positie van AG Insurance op de Belgische autoverzekeringsmarkt te bestendigen, wil AG Insurance zijn netwerk van herstellers vernieuwen, uitgaande van een aantal kwaliteitscriteria. Tegelijkertijd zal AG Insurance ook zijn eigen procedures van schadeafhandeling vernieuwen en efficiënter maken.Kandidaatstelling


Met dit doel voor ogen zal AG Insurance eerstdaags aan alle herstellers die deel uitmaken van het huidige netwerk een oproep tot kandidaatstelling versturen. Alle herstellers die aan bepaalde normen voldoen of binnen een bepaalde periode zullen voldoen, komen hiervoor in aanmerking.

Zo zullen herstellers die van het nieuwe netwerk deel willen uitmaken, over een kwaliteitscertificaat conform Eurogarant, New Avicar of KIWA PRO Carrosserie dienen te beschikken. Dit certificaat garandeert dat de netwerkhersteller volledig is uitgerust om alle voorkomende autoschade vakkundig te herstellen in een eigen carrosseriewerkplaats en spuitcabine. Een groot deel van het huidige netwerk is reeds gecertificeerd en voldoet al aan deze basisvereiste. Bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn, krijgen tot eind maart 2016 de mogelijkheid om zich alsnog te laten certificeren.

Andere criteria slaan op een aantal administratieve en procesmatige verwachtingen. Voor een optimale klantentevredenheid is dit van een niet te verwaarlozen waarde, omdat een snel en efficiënt proces zijn weerslag heeft op de doorlooptijd van de schadeafhandeling en dus ook bijvoorbeeld op de duur dat een klant over een vervangwagen dient te beschikken.Ook voor verdelers


Ook verdelers die zelf niet over eigen carrosserieherstelfaciliteiten beschikken, zullen deel kunnen uitmaken van het toekomstige netwerk als ‘satelliet’ van een aanbevolen hersteller. Op die manier wordt de geografische dekking van het netwerk aanzienlijk uitgebreid en zullen klanten die graag gebruik maken van de diensten van hun merkverdeler, ook de voordelen van het netwerk van aanbevolen herstellers genieten. Ook de verdelers zullen een oproep tot kandidaatstelling ontvangen als satelliet in het netwerk.


Foto’s
  • carrepair_235x120.jpeg