Innovatie 19/09/2017

Bijstand: een betere bescherming voor studenten in het buitenland

Nu de universiteiten en hogescholen opnieuw de lessen hervatten, bereiden heel wat studenten zich voor om de komende dagen of maanden naar het buitenland te trekken dankzij het Erasmusprogramma. Zo’n lang verblijf in een vreemd land vereist uiteraard een grondige voorbereiding, ook wat betreft de verzekeringen. Duizenden jonge Belgen studeren jaarlijks in het buitenland


Sinds het ontstaan van het Erasmusprogramma in 1987 hebben meer dan 3 miljoen Europese studenten de kans gekregen om in het buitenland te gaan studeren. Elk jaar maken ook duizenden Belgische jongeren gebruik van dit uitwisselingsprogramma. En dan spreken we nog niet van de vele jongeren die na het middelbaar een sabbatjaar nemen om een vreemde taal te leren aan het andere eind van de wereld. Beperkte tussenkomst 


Een verblijf in het buitenland, ongeacht de duur of het doel, kan al gauw veranderen in een nachtmerrie, vooral als het gaat om een ongeval of ziekte. Studenten die via het Erasmus+-programma  elders in Europa1 gaan studeren, kunnen dankzij hun Europese Ziekteverzekeringskaart rekenen op het ziekenfonds voor de terugbetaling van dringende medische kosten.


Jan Peeters, verantwoordelijke voor de ontwikkeling van bijstandsverzekeringen bij AG Insurance
“Maar die terugbetalingen blijven beperkt. Repatriërings- of hospitalisatiekosten worden namelijk niet terugbetaald. En buiten Europa, voornamelijk in de Verenigde Staten, voorziet het ziekenfonds in geen enkele tussenkomst."


Een student zou een beroep kunnen doen op zijn/haar hospitalisatieverzekering, maar dan moet die hem/haar wel dekken voor de hele duur van het verblijf. De verzekering die de universiteit of hogeschool afsluit, dekt wel de ongevallen in het kader van en op de weg naar schoolactiviteiten. Extracurriculaire activiteiten zijn meestal niet verzekerd. Bovendien gaat het in dat kader om een collectieve verzekering tegen ongevallen (die enkel forfaitaire en beperkte bedragen verzekert in geval van invaliditeit, overlijden of medische kosten), niet om een bijstandsverzekering.Een specifieke verzekering voor studenten in het buitenland


​Om in te spelen op deze nieuwe behoeften, heeft AG Insurance een bijstandsverzekering ontwikkeld die specifiek gericht is op studenten die voor een langere periode in het buitenland verblijven.


“Standaard dekt de verzekering Top Bijstand de klant in het buitenland voor maximaal 90 opeenvolgende dagen. Een Erasmus-verblijf duurt echter gemiddeld 5 tot 6 maanden. Daarom zijn studenten via onze bijstandsverzekering Student in het Buitenland tot 364 dagen gedekt in een ander land. AG Insurance wil hiermee een antwoord bieden op de alsmaar toenemende mobiliteit van gezinnen en in het bijzonder van jongeren”, legt Jan Peeters uit.


De medische kosten van de student zijn onbeperkt gedekt, zelfs in de VS. Daarnaast biedt de verzekering ook andere waarborgen zoals repatriëring, het sturen van een arts ter plaatse of de vergoeding van de reis- en verblijfskosten van een naaste die bij de gehospitaliseerde student blijft, … Bij overlijden van een naaste in België, dekt deze formule eveneens de heen- en terugreis van de student.


De bijstandsverzekering Student in het Buitenland kan worden afgesloten vanaf 17 tot 26 jaar (op het ogenblik van afsluiten van het contract). Ze dekt de student tijdens zijn/haar verblijf in het buitenland in het kader van zijn/haar studies, een stage of een doctoraat (max. 364 dagen) voor een eenmalige premie van 290 EUR.


Meer info via Bijstand Student in het Buitenland en de te nemen voorzorgen op het vlak van verzekeringen wanneer je in het buitenland gaat studeren


________________

1 Of in IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Australië.

     
Foto’s
  • GettyImages-479844988-jpg