Innovatie 24/05/2018

De aanpak van autoschade bij AG Insurance: innoveren om ongevallen efficiënter en sneller af te handelen

Maatschappelijke en technologische evoluties zetten zich steeds sneller door, niet in het minst in de automobielsector. Dit heeft ook gevolgen voor de autoverzekeraars. Zo kunnen nieuwe technieken en procedures in de afhandeling van schade bijdragen tot een kwalitatief hoogstaande herstelling met een minimum aan administratieve formaliteiten. Op dat vlak heeft AG Insurance een globale aanpak in het afhandelen van schadegevallen ontwikkeld, waarbij verschillende elementen het hele proces aanzienlijk versnellen en verbeteren, in het bijzonder op het vlak van de herstelling zelf.

1 wagen op 7 is verzekerd bij AG Insurance


Met meer dan 1 miljoen verzekeringen in portefeuille, heeft AG Insurance in de tak Auto een marktaandeel van zowat 15 %1 en regelt de maatschappij jaarlijks bijna 200.000 schadegevallen. Terwijl het aantal ongevallen (de “frequentie”) sinds 20102 globaal gezien daalt, blijven de herstellingskosten echter stijgen.

Edwin Klaps, Managing Directeur Broker & Non-Life : " Wagens worden veiliger, de weginfrastructuur beter aangepast, controles en preventiecampagnes doeltreffender … als verzekeraar kunnen we er ons enkel in verheugen dat de schadefrequentie de voorbije jaren gedaald is".Anderzijds verhogen al die technologische innovaties en snufjes de gemiddelde kost per schadegeval. “Het is onze opdracht om die kosten onder controle te houden, maar tegelijkertijd ook het hoge niveau van klantentevredenheid te behouden. Daarom ontwikkelden we de voorbije jaren een globale aanpak die beide aspecten verzoent”.. 


Een eigen netwerk van specialisten en erkende herstellers


Koetswerkherstellers zijn meer dan ooit sleutelfiguren in het afhandelen van schadedossiers Auto. Zij staan garant voor de kwaliteit van de herstelling en een groot deel van de dienstverlening, en bepalen dus ook in sterke mate de klantentevredenheid. De snelle opvolging van technologische innovaties in de wagens zelf, het gebruik van nieuwe materialen en het ontwikkelen van nieuwe hersteltechnieken maakt dat herstellers vandaag de dag dienen te beantwoorden aan hogere kwaliteitsnormen dan 
5 of 10 jaar geleden. Edwin Klaps: “Daarom hebben we in 2016 ons netwerk van erkende herstellers grondig vernieuwd, om zo - met gebruik van de nieuwste technieken - de kwaliteit van de herstelling en de dienstverlening aan onze klanten nog te kunnen verhogen, en dit aan een correcte kost.
Een eerste uitgangspunt was dat we de hinder en rompslomp die een klant ondervindt na een ongeval, maximaal willen wegwerken, bv. door een vervangwagen en een derdebetalerssysteem ter beschikking te stellen. Een tweede dat we de kwaliteit van de herstelling willen garanderen. Daarom houden onze interne experts gerichte controles op kwaliteit van de herstelling en voeren we na elke herstelling systematisch een tevredenheidsenquête uit bij de klanten. Na 2 jaar wordt meer dan 85 % van onze erkende herstellers positief geëvalueerd, wat aantoont dat de kwaliteit van ons netwerk correct en duurzaam is.


Snellere, milieuvriendelijke en goedkopere hersteltechnieken stimuleren


Door zijn eigen netwerk van herstellers uit te bouwen en te controleren, kan AG Insurance zijn klanten niet alleen een kwalitatief hoogstaande herstelling garanderen, maar hen ook stimuleren om gebruik te maken van Paintless Dent Removal (PDR) of Smart Repair. De herstellers uit het netwerk gebruiken deze technieken om kleinere blutsen in het koetswerk te herstellen. Hierbij moet de wagen niet gedemonteerd worden en hoeven ook geen wisselstukken te worden gebruikt. Hierdoor blijft het originele koetswerk intact en kan de wagen veel sneller hersteld worden. “En omdat deze techniek minder schadelijke producten verbruikt, denk maar aan de autolak, verminderen we ook in belangrijke mate de ecologische impact, wat in deze tijden toch steeds belangrijker wordt”, preciseert Edwin Klaps.  


Uniek in België : AG Car Repair Days promoten de PDR-techniek


Tegenwoordig zijn er geen ‘kleine’ ongevallen meer”, stelt Edwin Klaps. “Hagel, kiezelsteentjes, een tak die op je motorkap valt, … kunnen blutsen veroorzaken waarvan de herstelkost al snel in de honderden, zelfs duizenden euro kan oplopen. Als eigenaar zie je er vaak tegen op om dit type schade te laten herstellen, maar je wagen verliest daardoor wel aan waarde. Met onze globale aanpak willen we verder gaan dan alleen maar financieel vergoeden: we willen de klanten een echte gemoedsrust aanbieden, ook voor de kleine deukjes in hun wagen.” 
Een filosofie die AG Insurance van 22 tot 24 juni in daden omzet door in de Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden zijn AG Car Repair Days te organiseren. Tijdens deze 3 dagen kunnen niet minder dan 2.500 klanten gratis in maximaal 30 minuten 3 deukjes in het koetswerk ter grootte van een muntstuk van 2 euro via de PDR-techniek laten herstellen. Edwin Klaps: “Het gaat typisch om een herstelling waar klanten in andere omstandigheden tegen zouden opzien om ze te laten uitvoeren, ook gezien de kostprijs van ongeveer 200 euro. Maar door de deukjes te laten herstellen, houd je wel de waarde van je wagen op peil. En voor ons is het een unieke promotie voor de relatief onbekende techniek van Paintless Dent Removal die we ook in ons netwerk en bij onze klanten willen stimuleren.


Proces voor een snellere schadeafhandeling bij zware natuurfenomenen


Sinds 2017 beschikt de maatschappij over een innovatieve scanner waarmee schade aan het koetswerk rechtstreeks kan geëvalueerd worden na een hevige hagelbui. Een primeur op de Belgische markt. Deze scanner is een onderdeel van een globaal hagelplan dat AG Insurance heeft uitgewerkt om zijn verzekerden snel en efficiënt te kunnen bijstaan, van schadeaangifte tot herstelling. 
Edwin Klaps: “We beschikken nu bijna een jaar over de scanner maar we hebben hem nog niet moeten gebruiken. 2017 was immers een vrij rustig jaar op het vlak van natuurfenomenen. Maar iedereen herinnert zich wellicht nog de hagelstorm van Pinksteren 2014 toen tienduizenden auto’s beschadigd raakten. Meteorologische studies tonen aan dat dergelijke fenomenen meer en meer voorkomen. Daarom is het belangrijk dat we zo’n hagelplan hebben en dat we het op elk moment kunnen activeren.__________
1 Bron: Assuralia, statistieken 2017.
2 Bron: Assuralia.  

     
Foto’s
  • ESY-010402122-jpg