Corporate 31/03/2020

AG organiseert webinars om mentaal, fysiek en sociaal fit te blijven in tijden van corona

Het welzijn van meer dan 5 miljoen werknemers wordt door de huidige corona-crisis zowel op professioneel als op privé-vlak zwaar op de proef gesteld. Daarom organiseert AG Health Partner, in samenwerking met een aantal gespecialiseerde organisaties en coaches, een reeks van 5 open webinars, die tips en oplossingen bieden voor de belangrijkste stresssituaties waarmee werknemers geconfronteerd worden in deze corona-tijden.
 
AG Health Partner is een filiaal van AG dat globale en onderbouwde programma’s ontwikkelt op maat van bedrijven die werk willen maken van het welzijn van hun werknemers. Het werkt daarvoor samen met gespecialiseerde en erkende experts en organisaties.
 
Dat welzijn wordt deze dagen zwaar op de proef gesteld door de opgelegde preventiemaatregelen: beperking van bewegingsruimte en sociale contacten, permanent thuiswerk, tijdelijke werkloosheid, scholen die gesloten blijven… al die maatregelen hebben een grote impact op de organisatie van ons leven en vormen een zware belasting voor onze levenskwaliteit en welzijn. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming, willen AG en AG Health Partner hun expertise en netwerk inzetten om werknemers te leren omgaan met deze ingrijpende wijzigingen en de stress en spanningen die ze meebrengen.
 
In samenwerking met 5 gespecialiseerde partners, organiseert AG Health Partner een reeks van 5 webinars die elk focussen op een deelaspect van deze problematiek. Bedrijven die bij AG verzekerd zijn (groepsverzekering, hospitalisatie- en arbeidsongevallenverzekering, …) krijgen de mogelijkheid om de deelname eraan actief te promoten bij hun werknemers. Toch staan de webinars open voor alle werknemers. Iedereen die dit wenst, kan er kosteloos op inschrijven. 
 
Body, mind, focus …
 
Welzijn is een begrip met vele aspecten. Eraan werken vraagt dan ook een globale benadering, gericht op zowel beroepsgebonden thema’s als thema’s uit de privésfeer. De reeks webinars zoomt in op 5 aspecten: 
My body: hoe een gezonde levensstijl aanhouden, ook als je thuis aan de keukentafel werkt
My mind: hoe je mentale veerkracht versterken aan de hand van mindfulness technieken
My focus: hoe zorgen voor de broodnodige focusmomenten, om je job van thuis uit te kunnen uitoefenen
My connections: hoe van thuis uit op een verbindende manier communiceren met je collega’s, je gezin, familie, vrienden…
My emotions: hoe duurzaam leren omgaan met stress en spanning, om overspanning en uitputting te vermijden.
 
Al deze thema’s worden behandeld door ervaren experts in elke welzijnspijler en bieden praktijkgerichte inzichten en ervaringen en tips & tricks om het dagelijkse leven te verbeteren.
 
De sessies vinden plaats van 6 tot 16 april. Ze worden ook op video opgenomen en zullen later op de website www.aghealthpartner.be kunnen worden bekeken. Om de interactiviteit te verhogen, kunnen deelnemers vooraf vragen doorsturen naar hello@aghealthpartner.be.
 
Heidi Delobelle, Directeur Employee Benefits & Health Care:
“We beleven een ongeziene gezondheidscrisis, die bovendien nog meerdere weken zal aanhouden. Met de tijd zal ook de mentale, sociale en fysieke belasting van de werknemers steeds toenemen en niet alleen een impact hebben op het welbevinden van de werknemers zelf, maar ook op het functioneren van onze bedrijven. We beschouwen het als onze maatschappelijke plicht om de expertise en het netwerk van AG Health Partner in te zetten en zo ertoe bij te dragen dat de fysieke, mentale, sociale en economische gevolgen van deze crisis binnen beheersbare perken blijven.”
 
 
Meer info over de webinars van AG Health Partner via www.aghealthpartner.be/nl/webinars
 

 

Enkele concrete tips van welzijnsexperts

 
3 tips om veerkrachtig te blijven
 
- Focus op de dingen waarop je wel invloed hebt: besteed je tijd en energie aan zaken waar je daadwerkelijk iets aan kunt doen, niet aan zaken die je toch niet kan veranderen. 
 
- Durf je emoties te uiten: zing, lach, vecht, huil, bewonder…
 
- Zorg voor routine in je dag: routine houdt een mens veerkrachtig. Het biedt houvast en zorgt ervoor dat je je minder zorgen maakt.
 
3 tips om verbindend te communiceren
 
- Vergeef de andere als hij/zij kort reageert of met een oordeel of verwijt naar jou communiceert. Laat het voorbij gaan en druk daarna rustig uit wat jij voelt of denkt, zonder zelf te verwijten.
 
- Durf te vragen aan de andere wat je nodig hebt. Wees duidelijk en concreet. Vraag wat je wél nodig hebt in plaats van uit te spreken wat de andere niet mag doen.
 
- Wees gevoelig voor de emotie van de andere. Als de andere een emotie ervaart, dan is dat niet omdat jij iets fout doet, maar wel omdat er iets in hem geraakt wordt. Wees empathisch en tracht te benoemen wat de emotie veroorzaakt.
 
 
3 tips om je fysiek goed in je vel te voelen
 
- Probeer je omgeving te beïnvloeden zodat je automatisch gezond gedrag stelt. Zet een kan water in je gezichtsveld, leg je smartphone wat verder buiten handbereik, … 
 
- Sta om de 30 minuten recht. Dit kan je doen je door gebruik te maken van de pomodoro techniek: werk in blokken van 25 minuten met een timer en wissel deze af met gezonde pauzes. 
 
- Beweeg voldoende. Probeer eens je beweeggedrag te monitoren met bv een stappenteller of een activity tracker.
  
     
Foto’s
  • HPWebinararticle-png