Corporate 12/03/2020

AG medestichter van co.mobility, een nieuw ecosysteem in mobiliteit

De mobiliteitsbehoeften en –oplossingen evolueren razendsnel. Tegelijkertijd staat de sector voor tal van maatschappelijke uitdagingen op het vlak van klimaat, technologie, verstedelijking, de rol van de overheid en het openbaar vervoer… De complexiteit van de sector vraagt om een globale aanpak en inbreng van een waaier aan actoren. Daarom ondersteunt AG als mede-stichter de oprichting van co.mobility, een uniek mobiliteitsecosysteem dat Belgische bedrijven, universiteiten, overheden, publieke instellingen, ... samenbrengt om innovatie te bevorderen en de huidige mobiliteitsuitdagingen op een efficiënte en duurzame manier aan te pakken. 

Co.mobility zal vanaf oktober 2020 de ontwikkeling van concrete mobiliteitsoplossingen mogelijk maken, niet alleen slimme toepassingen en MaaS (Mobility as a Service), maar ook nieuwe diensten en infrastructuren. Naast AG behoren ook BNP Paribas Fortis, Brussels Airport Company, NMBS, MIVB en Touring tot de oprichters.
 

CEO Hans De Cuyper: 
De mobiliteit van de toekomst - en die is heus niet zo ver - zal er fundamenteel anders uitzien dan vandaag. Bij AG denken we met een open geest en de nodige creativiteit na hoe we kunnen bijdragen aan een efficiëntere en groenere mobiliteit, voor onze klanten én voor de samenleving. De uitdagingen zijn zo belangrijk dat geen enkele actor zich kan veroorloven om in zijn eentje naar oplossingen te zoeken. Integendeel, hoe meer we erin slagen om globaal te denken met partners in alle betrokken domeinen, hoe ruimer gedragen en efficiënter de oplossingen zullen zijn. Dat is net de kracht van co.Mobility, een ecosysteem dat de voornaamste spelers in dit domein samenbrengt om in één globaal platform een geïntegreerde oplossing voor mobiliteit uit te bouwen. 


Lees hiernaast het volledige persbericht van co.mobility.
     
Foto’s
  • co-mobilitypicPRlogo-png