Innovatie 04/10/2017

AG Insurance verduidelijkt Feminaverzekering

De Feminaverzekering die AG Insurance enkele weken geleden onder het merk VIVAY lanceerde, kreeg de voorbije dagen heel wat aandacht in de media.

AG Insurance vindt het belangrijk te preciseren dat de Feminaverzekering een levenslange dekking biedt, die niet eindigt op 50 jaar.

"Eenmaal een vrouw de Feminaverzekering heeft afgesloten, blijft ze levenslang verzekerd, ook boven die leeftijd en zelfs nadat ze door een kanker is getroffen", benadrukt AG Insurance.


Vrouwen ouder dan 50 kunnen dus wel degelijk door de Feminaverzekering verzekerd zijn, zolang ze voor die leeftijd een contract afgesloten hebben.


AG Insurance wijst er bovendien op dat de Feminaverzekering slaat op niet-medische kosten. De medische kosten van een kankerbehandeling worden grotendeels ten laste genomen van de sociale zekerheid en, aanvullend, door de hospitalisatieverzekering (voor de medische kosten die de sociale zekerheid niet ten laste neemt). Deze laatste kan afgesloten worden tot en met 69 jaar.


De Feminaverzekering daarentegen biedt als eerste in België een antwoord op een behoefte die duidelijk aanwezig is bij heel wat vrouwen om tijdens de behandeling een zo goed mogelijke levenskwaliteit te kunnen behouden. Zo kan de vergoeding vrij worden aangewend voor bv huishoudhulp, kinderopvang, rustmomenten na een chemokuur…


De voorbije maanden heeft AG Insurance heel wat gesprekken gevoerd met vrouwen. Daaruit bleek duidelijk dat heel wat vrouwen behoefte hebben aan dit soort bijkomende waarborgen. Om de Feminaverzekering aan een brede doelgroep te kunnen aanbieden, heeft AG Insurance dan ook geopteerd voor een zo aantrekkelijk mogelijke premie.