Csr 01/12/2016

AG Insurance lanceert 2 duurzame Tak 23-fondsen

Steeds meer beleggers gaan actief op zoek naar beleggingen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. In het jargon heet dit “Socially responsible investing” (SRI). Met de lancering van twee duurzame Tak 23-fondsen wil AG Insurance een specifieke oplossing bieden voor klanten die maatschappelijk verantwoord willen beleggen via een verzekeringsproduct. Zonder dat ze daarbij moeten inboeten aan potentieel rendement.


Maatschappelijk verantwoord beleggen zit duidelijk in de lift. Geschat wordt dat wereldwijd al meer dan 30% van alle professioneel belegde tegoeden beantwoordt aan de SRI-criteria. Toch is het aanbod in België aan SRI-conforme beleggingsverzekeringen nog zeer beperkt. Daarom lanceert AG Insurance op 1 december 2016 twee Tak 23-fondsen: binnen het gamma Easy Fund Plan zal BNP Paribas Fortis AG Life Sustainable Defensive aanbieden, een Tak 23-fonds met defensief profiel. Makelaars zullen AG Life Sustainable Equities kunnen aanbieden, een fonds binnen het AG Fund+ gamma met een meer dynamisch karakter.Duurzaamheidsscreening van beheerders en activa


De twee fondsen passen binnen de multi-manager aanpak van AG Insurance. Daarbij wordt, in samenwerking met de gerenommeerde vermogensbeheerder Russell Investments, gekozen voor de wereldwijd beste fondsbeheerders binnen een bepaald profiel. Voor de twee duurzame fondsen wordt daarbij niet alleen rekening gehouden met de financiële prestaties van de beheerder, maar ook met de mate waarin hij in zijn investeringskeuzes bewust rekening houdt met de maatschappelijke impact ervan. Dit laatste gebeurt aan de hand van de Russell ESG-schaal (waarbij ESG staat voor Environmental, Social and Corporate Governance-standards). Enkel beheerders die op deze schaal van 1 tot 5 een score van 4 of 5 behalen, worden geselecteerd.

Niet alleen de beheerders, ook de onderliggende activa worden gescreend op hun ESG-score. Daarbij wordt uitgegaan van de database van het in duurzaamheidsanalyses gespecialiseerde Sustainalytics, dat wereldwijd duizenden bedrijven opvolgt inzake hun duurzaamheidspolitiek. Op basis van deze politiek worden automatisch wapen- en tabaksfabrikanten uitgesloten, net als alle bedrijven die behoren tot de 15% slechtste scores. Bedrijven die een actief duurzaamheidsbeleid voeren en bedrijven die hun CO2-uitstoot drastisch beperken, wegen daarentegen positief door.


Geen impact op rendement

Jan Bronselaer, Verantwoordelijke Market Development Unit Linked

“Het is een mythe dat beleggingsfondsen die een SRI-strategie toepassen, automatisch zouden inboeten aan rendement. Wel integendeel, analyses wijzen uit dat zij zowel op vlak van return als op vlak van volatiliteit even goed scoren dan andere actief beheerde fondsen. Met de lancering van deze twee fondsen bieden we klanten die op een maatschappelijk verantwoorde manier willen beleggen, dan ook een interessant en rendabel alternatief dat beantwoordt aan hun ethische bekommernissen.”

Wettelijke informatie aan de consument


Bovenstaande informatie heeft betrekking op Easy Fund Plan en AG Fund+, individuele levensverzekeringen van AG Insurance waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23), verdeeld door uw tussenpersoon.
Financiële infofiche Levensverzekering, beheersreglement en algemene voorwaarden kunnen kosteloos geraadpleegd worden op de website www.aginsurance.be.


Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw tussenpersoon.
Alle klachten m.b.t. deze producten, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@newsroom.aginsurance.be of tel +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.


AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.newsroom.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
     
Foto’s
  • Duurzame tak 23