Csr 01/02/2019

AG Insurance investeert in nieuwe Luikse tramlijn


De stad Luik zet volop in op groene mobiliteit met de aanleg van een gloednieuwe tramlijn tegen 2022. AG Insurance zet als institutionele investeerder mee zijn schouders onder dit ambitieuze en duurzame project. 


Donderdag 31 januari ondertekenden OTW (Opérateur de Transport de Wallonie, de voormalige TEC) en het consortium Tram’Ardent de officiële overeenkomst voor de aanleg van de nieuwe Luikse tram. De werken, die starten in mei en waarvan de afronding is voorzien in oktober 2022, zullen in totaal zorgen voor 21 haltes, 12 kilometer spoor (90 % in eigen bedding) en 240.000 m² aan stadsontwikkeling met focus op zogenaamde “zachte mobiliteit” (voetgangerszones, fietssnelwegen en –infrastructuur, …). Het tracé zal de ganse stad doorkruisen, van Sclessin tot Coronmeuse.

AG Insurance is trots om dit ambitieuze publieke infrastructuurproject van de nodige zuurstof te kunnen voorzien. Daartoe stapt hij samen met enkele andere financiële partners in de externe financiering van dit 30-jarig DBFM-programma (DBFM = Design, Build, Finance and Maintain) via een publiek-private samenwerking (PPS) die door het consortium Tram’Ardent werd opgezet. Ook de Europese Investeringsbank (EIB) treedt op als belangrijke financier. AG Insurance kan hierbij bogen op de knowhow en expertise die werd opgebouwd in andere grootschalige DBFM-operaties om publieke infrastructuur te realiseren, zoals de PPS Scholen van Morgen.

De financiering kadert volledig in de langetermijnvisie die AG Insurance als toonaangevende pensioenspeler (33 % marktaandeel in aanvullend pensioen) en investeerder hanteert bij het beleggen van de opgebouwde premiereserves. De perfecte matching tussen aanvullend pensioenbeheer en beleggingen in infrastructuuractiva op lange termijn, levert naast zekerheid ook een correct rendement op.

Investeringen als deze weerspiegelen daarnaast het beleid dat de verzekeraar voert om als grootste institutionele investeerder meer middelen te beleggen in België en om rechtstreekse financiering aan de reële en lokale economie te verschaffen. Op die manier wordt een virtueuze cirkel gecreëerd die oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen op korte en lange termijn (werkgelegenheid, meer en betere infrastructuur, pensioenopbouw, …).

Ten slotte onderstreept het financieren van dit mobiliteitsinitiatief de doelstelling van AG Insurance om bij te dragen tot een meer duurzame samenleving. De tram is een ecologisch, snel en doeltreffend vervoersmiddel dat op een moderne en milieuvriendelijke manier structurele oplossingen biedt voor de verzadigde mobiliteit in de stad. De financiering van de Luikse tramlijn is de eerste door AG Insurance in een mobiliteits- en infrastructuurproject in Wallonië die in de vorm van een PPS wordt aanbesteed, en is een logisch vervolg van diverse financieringen die de voorbije jaren werden verricht in PPS-projecten voor tramlijnen en stelplaatsen van De Lijn in Vlaanderen, en van meerdere zonnepanelenprojecten in Europa.

AG Insurance investeerde al in 46 infrastructuurprojecten in 10 landen voor een totaal engagement van EUR 2,1 miljard. 40 % van dat bedrag behelst projecten in België.


Meer info over de nieuwe tramlijn vindt u op:

https://letram.be/

Foto’s
  • guilemins2-1-e1467037624181-RT02-jpg