Corporate 28/02/2019

AG Insurance participeert in nieuw infrastructuurfonds I4B

AG Insurance, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM-SFPI) en Synatom hebben samen het infrastructuurfonds I4B - The Belgian Infrastructure Fund opgericht. Dit Fonds wil op lange termijn investeren in de infrastructuursector om de ontwikkeling ervan in België te bevorderen en Belgische bedrijven te ondersteunen bij hun Europese infrastructuurprojecten. Het kapitaal van het fonds bedraagt 150 miljoen euro –  50 miljoen euro van elke oprichter – en kan later worden opgetrokken tot 250 miljoen euro. Op die manier zal het Fonds voor 2 miljard euro aan infrastructuurprojecten kunnen ondersteunen.

Het Fonds, met een duurtijd van 15 jaar, voorziet om het eigen vermogen te investeren in allerlei infrastructuurprojecten, opgezet door de openbare of door de privésector. De projecten zijn gericht op hernieuwbare energie, de opslag van elektriciteit, stedelijk vervoer, gebouwen van openbaar of maatschappelijk nut, digitale netwerken, wegen, maritieme, haven-, rivier- en luchthavensectoren, en infrastructuuruitrusting. Het Fonds zal bijzondere aandacht besteden aan projecten van innovatieve Belgische bedrijven om hun groei te ondersteunen en versnellen. 
 

Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance: “Dit nieuwe initiatief kadert in de langetermijnvisie van AG Insurance om de premies die onze verzekerden vandaag betalen te investeren in projecten die de verzekerden van morgen ten goede zullen komen. De goede matching tussen onze verbintenissen op lange termijn en investeringen in langetermijninfrastructuur, staat garant voor veiligheid, maar ook voor een correct rendement voor de verzekerden. Versterkt door de samenwerking met de FPIM en Synatom, illustreert onze investering in het Fonds I4B de wens van AG Insurance om meer financiële middelen te investeren in de reële en lokale economie van het land. Het benadrukt ook ons engagement om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de creatie van jobs, het concurrentievermogen, duurzame ontwikkeling en de energietransitie.”


Onder "Documenten" vindt u het volledige persbericht.
     
Foto’s
  • infrastructuurprojecten-jpg