Cultuur 15/01/2020

AG presenteert ... AG Campus: duurzame investering in menselijk kapitaal 

Op woensdag 15 januari werden de winnaars bekendgemaakt van de vierde editie van be.exemplary, de oproep voor bouw- en renovatieprojecten die een voorbeeld zijn op het vlak van duurzame stadsontwikkeling. AG was een van de laureaten met zijn 'AG Campus' in het centrum van Brussel.


Investeren in de toekomst van medewerkers

In 2017 ontstond het project 'AG Campus' bij AG, de belangrijkste verzekeringsmaatschappij van België met maatschappelijke zetel in hartje Brussel. Het project vertrekt van de ambitie van de onderneming om resoluut naar de toekomst te kijken en te investeren in haar eigen menselijk kapitaal. Zo zijn de medewerkers gewapend om toekomstige uitdagingen aan te gaan. 

 Hans De Cuyper, CEO van AG : "Als toonaangevend bedrijf zijn we ons ten volle bewust van de uitdagingen die ons te wachten staan. Daarom bouwen we aan een cultuur waarin leren en innoveren centraal staan in de hele organisatie."Het project AG Campus ontstond dan ook uit de wens om te investeren in de toekomst van de medewerkers, een thema dat al enkele jaren de rode draad vormt in het HR-beleid van AG, zoals Hans De Cuyper uitlegt: "Als werkgever willen we onze medewerkers ondersteunen zodat ze het beste uit hun carrière en uit hun leven kunnen halen. Vandaag zijn ze aan de slag in een werkomgeving van topkwaliteit (zowel fysiek als digitaal). Om hen te helpen bij hun loopbaanontwikkeling bouwen we aan een moderne ruimte waarin we de nieuwste leermethoden en -technieken zullen aanbieden. Daarnaast focust de AG Campus sterk op innovatie en interactie tussen mensen."  


Een open ruimte waar iedereen met elkaar in contact komt

Eind 2019 gingen de werken aan de AG Campus van start. Wat voor de hand ligt, is de renovatie van de opleidingsruimten (20 opleidingszalen waaronder een interactieve zaal, interviewruimten, pc-lokalen, examenruimten, ...), onthaalruimten (lounge area) en informatieruimten (auditorium met 400 plaatsen). Dit zal wel wat tijd in beslag nemen. Naast deze 3 zones is er een incubatiezone voor multidisciplinaire teams die in 'projectmodus' werken en een ruimte om partners te ontvangen

De architectuur van de AG Campus geeft de open en transparante bedrijfscultuur bij AG weer. Deze 5 zones in totaal liggen rond een tuin en nieuwe buitenterrassen die zorgen voor transparantie en natuurlijk licht in het architectuurproject. "Ik ben ervan overtuigd dat de AG Campus een katalysator zal zijn voor de ontwikkeling van onze medewerkers zodat we innovatieve oplossingen kunnen blijven bieden aan onze klanten en partners," besluit Hans De Cuyper.

 

 


De duurzame architectuur van de AG Campus weet nu al te verleiden

Dit grote renovatieproject voldoet aan de 4 criteria van de stedenbouwkundige prijs 'be.exemplary' (promoten van architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, bevorderen van projecten met een maatschappelijke impact, antwoorden bieden op milieu-uitdagingen en kaderen van het project in de circulaire economie). Daarom besloot AG afgelopen zomer om een dossier in te dienen in de categorie 'privéprojecten'. 

Manu Heytens, architect en partner EVR-achitecten : “Met het project AG Campus wilden we een gedragen en exemplarisch duurzaam project realiseren in het hartje van Brussel. We hebben al vanaf de eerste schetsen geopteerd om een patiostructuur te introduceren die het ingesloten en donkere gelijkvloers terug tot leven kon laten komen. De patio’s zijn de rode draad doorheen het hele ontwerpproces. Ze brengen licht en zicht binnen en brengen de binnenruimtes terug in contact met de seizoenen en de verder vergroende buitenomgeving. Ze verbinden het oude met het nieuwe gebouw, introduceren een helder en leesbaar plan, waarbij veel aandacht is gegaan naar het hergebruik van de al aanwezige materialen. Een energiezuinige schil en intelligente gebouwinstallaties met geïntegreerde opwekking van hernieuwbare energie leiden tot een bijna energieneutraal concept. Dit alles zorgt voor een campus die niet alleen duurzaam omgaat met technieken en materialen, maar ook het welzijn en de verbondenheid van de gebruiker stimuleert. Een integrale, transversale en geïntegreerde aanpak die de verschillende disciplines overstijgt.” 

 De AG Campus wist de jury, bestaande uit partners en experts van Leefmilieu Brussel, te overtuigen en sleepte een van de subsidies in de wacht. 

Christophe Bastien, promotie- en informatiemedewerker van urban.brussels: "Door de open ruimte waarbinnen mensen vrij kunnen circuleren, de natuurlijke lichtinval en de mogelijkheid om met iedereen te connecteren, biedt het project AG Campus een prachtige werkruimte voor toekomstige gebruikers. Bovendien is de AG Campus een voorbeeldproject op het vlak van duurzaamheid, meer bepaald op het gebied van materialen, welzijn, comfort, gezondheid en gebouwbeheer. Ook het waterbeheer en de biodiversiteit zijn uitstekend. De AG Campus vormt bovendien een mooi voorbeeld van de circulaire economie door de diversiteit aan kantoorruimten en het flexibele gebruik ervan. Om al deze verschillende redenen heeft de jury dit project gekozen als laureaat van be.exemplary 2019."

 

Hans De Cuyper, CEO van AG : "We zijn bijzonder trots op deze prijs. Dit motiveert ons nog meer om onze ambities als bedrijf te realiseren, om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan als werkgever en om ons te positioneren als supporter van de maatschappij en de wereld om ons heen.”
 

 

Manu Heytens (EVR-achitecten), Hans De Cuyper (AG), en Philippe Monserez (AG Real Estate).
 

AG Campus: 1 project, 6 prioriteiten
 

1. Zorgen voor de opleiding van medewerkers om hen te wapenen voor de toekomst volgens de New Way of Learning (nieuwe leertechnieken): experimenteren, co-creëren, gamen, ...
2. Bevorderen van interne innovatie om de 'beyond insurance'-ontwikkelingen van AG (meer dan louter verzekeren) voort te zetten.
3. Geconnecteerd blijven met onze omgeving 
Economisch: de impact van AG op de werkgelegenheid in het Brussels gewest 
Financieel: de leidende positie van AG zet de onderneming ertoe aan zichzelf in vraag te stellen en competitief te blijven
Lokaal: een groot bedrijf in een stedelijke omgeving, verbonden met de stad
4. Zorgen voor een werkomgeving die het welzijn van de medewerkers bevordert.
5. Zorgen voor een werkomgeving die nieuw talent aantrekt. 
6. Mee zijn met alle technische en technologische ontwikkelingen op het vlak van architectuur (elektriciteit, ventilatie, ...) om onze ruimtes in de toekomst aan te passen.
 
Foto’s