Innovatie 20/04/2023

IT-wereld lauwert AG voor de diepgaande en ambitieuze transformatie van zijn IT-infrastructuur   

Meer dan 80 miljoen lijnen code migreren naar een infrastructuur die 14 miljoen transacties per dag ondersteunt: dat huzarenstukje speelde de IT-afdeling van AG in april vorig jaar klaar. Het was zonder meer het grootste IT-project ooit binnen AG. Sindsdien draaien alle business IT-toepassingen op een netwerk van gedistribueerde Windows-servers. 
Met deze ambitieuze "replatforming" is AG een pionier in de IT-wereld. Het beschikt nu over een innovatief en veilig platform dat openstaat voor nieuwe technologieën. Met deze IT-infrastructuur komt AG tegemoet aan de verwachtingen van zijn klanten en van een markt die steeds meer digitaal wordt. 
  
De klanten hebben niets gemerkt van deze hele operatie, de meeste medewerkers ook niet. In IT-taal spreken we van een 'transparante' verandering voor de gebruikers. Maar achter de schermen was de uitdaging voor de informaticateams gigantisch. In een paar dagen tijd werden in april 2022 alle data en toepassingen van de onderneming overgeschakeld op een nieuwe IT-infrastructuur. De schaal en de complexiteit van deze replatforming waren ongezien. Wereldwijd zijn er nog maar weinig organisaties die de sprong hebben gewaagd en zo'n overstap hebben gemaakt. Zeker in de financiële sector is het een gedurfde en ambitieuze keuze, want uiteindelijk is IT er de basis van alle activiteiten. 


Waardering binnen de IT-wereld


Het voorbije jaar werd dit gedurfde project herhaaldelijk gelauwerd door de IT-community. Zo sleepte het in maart 2023 tijdens de  Belgian Corporate IT Awards de “Outstanding IT Modernization Award” in de wacht. Een maand later werd het genomineerd tijdens de Computable awards van 20 april 2023. En last but not least was er in december 2022 de award van CIO of the year voor Philippe Van Belle, door hemzelf omschreven als “een individuele erkenning voor een collectief welslagen van het replatforming-project”. 

 Digitale kansen grijpen

Tot april 2022 werkte AG vrij traditioneel op basis van een beproefde mainframe-technologie. Dit mainframe is eigenlijk een gigantische centrale computer die grote ondernemingen gebruiken voor toepassingen die de verwerking van grote hoeveelheden data vereisen.
 

Philippe Van Belle, Chief Information & Technology Officer:
"Mainframes vormen een betrouwbare technologie, maar ze botsen op hun grenzen wat betreft de openstelling naar de digitale wereld. In de verzekeringssector draait alles op IT-systemen en de verwachtingen van onze klanten en de markt zijn de laatste jaren enorm veranderd. Deze tendens zal in de toekomst nog versterken. Omdat ons contract voor het gebruik van een extern mainframe eind 2022 afliep, hebben we besloten over te stappen naar een veilige en innovatieve infrastructuur. Zo bereiden we ons voor op de toekomst en grijpen we alle kansen die de digitale wereld biedt."


Ontwikkelen van unieke applicaties

De nieuwe infrastructuur is gebouwd op een reeks gedistribueerde Windows-servers die veel mogelijkheden bieden, zowel wat de verbindingen met nieuwe technologieën als wat het gemak waarmee deze verbindingen tot stand komen betreft. Dit versterkt ook de IT-autonomie van AG. 

Philippe Van Belle: "Bij AG hebben we er bewust voor gekozen om onze eigen toepassingen te ontwikkelen, in plaats van te kiezen voor standaardpakketten. Al deze toepassingen vormen een strategische troef waarmee we ons onderscheiden op de markt. We zullen die blijven uitbreiden om zo een antwoord te bieden op de behoeften van onze klanten en de uitdagingen van de digitalisering. Volledige autonomie over onze infrastructuur vergemakkelijkt immers de transformatie en de voortdurende evolutie van onze applicaties."

De toekomst voorbereiden 

Het IT-systeem van AG is nu 100% autonoom, zowel het platform als de toepassingen. Daarnaast biedt het replatformingproject nog een aantal andere voordelen, niet in het minst een grote jaarlijkse besparingen een betere kostenbeheersing in de toekomst. Door de versnelling van de digitalisering en het doorgedreven gebruik van data zullen de capaciteitsbehoeften immers blijven toenemen. 

Philippe Van Belle: "Ook de openheid van de cloud is een belangrijk voordeel. Ons nieuwe platform staat veel meer open voor API, de software waarmee twee toepassingen gegevens kunnen uitwisselen. We hebben onze operationele systemen gekoppeld aan de systemen voor data-analyse die de laatste jaren enorm boomen. Deze toenadering tussen de operationele en de analytische wereld vormt het fundament voor een 'data driven company', een verzekeringsmaatschappij die inzet op data om tegemoet te komen aan de verwachtingen van klanten die steeds digitaler worden. Dankzij het replatformingproject werken we nu in een volledig nieuwe technologische omgeving. Door deze ingrijpende transformatie van onze IT-infrastructuur kan AG zijn ambities inzake toekomstige digitale transformaties hoger leggen."  
 
"Een technologisch en menselijk avontuur dat onze teams heeft veranderd"

Het replatformingproject is uitzonderlijk qua omvang en complexiteit. De eerste analyses dateren al van 2018 en de designfase volgde in 2019. 
 

José Fortemps, Head of Mainframe Replatforming:
"In het begin dachten we dat we een uitgestippeld traject zouden volgen. Een ingewikkeld traject, dat wel, maar het zag ernaar uit dat alles vlot zou verlopen. In de praktijk bleek ons pad bezaaid met hindernissen ... Maar dankzij de ongelooflijke interne mobilisatie en de oplossingsgerichte houding van het hele team is het ons gelukt! Je mag gerust zeggen dat we pionierswerk verricht hebben. Wij hebben ons lot in eigen handen genomen met de steun van alle externe providers die met ons samenwerken. We vertrouwden op al onze interne competenties en kregen ook voortdurend sterke ondersteuning van het management. Een van onze bedrijfswaarden is 'dare'. Bij dit project hadden we het gevoel dat die waarde leefde doorheen de hele onderneming." 


De omschakeling in het lange paasweekend 2022 was het hoogtepunt van dit avontuur. Drie jaar voorbereiding culmineerde in vier dagen. Het team baseerde zich op een minutieus uitgewerkte planning, vastgelegd in een 'run book' met 20.000 taken.

José Fortemps: "De donderdagavond voor het paasweekend hebben we al onze applicaties afgesloten en zijn we begonnen met het overzetten van gegevens van het mainframe naar het nieuwe platform. De volgende dag hebben we alle gemigreerde gegevens gecontroleerd en alle toepassingen opnieuw aangesloten. En dan hebben we non-stop getest tot paasmaandag. Er waren stresserende momenten, maar dankzij de ongelooflijke inzet van IT en business teams kwamen we die snel te boven. 
Op dinsdagochtend werden alle applicaties gelanceerd in 'business as usual'-modus. Volledig transparant, voor beheerders, distributiepartners en eindklanten. Het was een fenomenaal succes en dat hebben we te danken aan het hele team."  


De replatforming was ook op menselijk vlak een avontuur, met enorme voordelen voor de IT-teams. Denk maar aan het aanleren van nieuwe skills die trouwens essentieel zullen zijn voor het onderhoud en de ontwikkeling van het nieuwe platform.

"Waar IT bij AG vroeger traditioneel georganiseerd was op basis van een klassiek platform, is de IT-organisatie van AG nu pionier in de informaticawereld. Door via een gedistribueerd platform te werken, hebben we veel meer development-mogelijkheden. Onze collega's evolueren nu in een omgeving vol uitdagingen en kansen om aan gloednieuwe projecten mee te werken. Last but not least: alle IT-teams hebben zich achter het project geschaard en samen een geweldige samenwerkingscultuur gecreëerd. De hele afdeling stond als één blok achter dit project en maakte er een succes van!"
 "Replatforming" in cijfers


-    80 miljoen lijnen code
-    100 TB data
-    14 miljoen transacties per dag 
-    50.000 batches* per dag
-    Meer dan 600 medewerkers aan het project

*Een batch is een gegevensverwerkingsmodus die een automatische opeenvolging van door een computer uit te voeren opdrachten volgt.  Om deze procedure te starten, worden de uit te voeren programma's of de te verwerken gegevens in batches gegroepeerd.

     
Foto’s
  • AG-IT-7.jpeg

  • 220530-AG-IT-vanbelle-fortemps

  • AG-IT