Corporate 27/10/2020

Aantal bestelwagens blijft stijgen, diefstalplaag ook

Het aantal bestelwagens op de Belgische wegen blijft jaar na jaar toenemen. Op 10 jaar tijd is het aantal inschrijvingen van nieuwe bestelwagens gestegen met 58% 1. Naast het succes van online shopping, is ongetwijfeld de sterke groei van het aantal startende zelfstandigen een belangrijke verklaring voor deze stijging. Voor heel wat van die zelfstandigen is een bestelwagen het werkinstrument bij uitstek voor het vervoer van hun goederen en materieel. Bestelwagens zijn dan ook vaak rijdende werkplaatsen. En dat maakt hen extra kwetsbaar niet alleen bij ongevallen, maar vooral voor diefstal van en in de bestelwagen.  Daarom lanceert AG een aangepaste verzekeringsdekking, het Pack Koopwaar en materieel. 

De keukeninstallateur die kasten, werkbladen en apparaten in zijn bestelwagen laadt om ze de volgende morgen bij een klant te plaatsen… De elektricien wiens bestelwagen volgestouwd is met elektrisch materieel en gereedschap… welke zelfstandige of kmo herkent deze situatie niet? Volgens de recentste statistieken rijden er op dit ogenblik zowat 815.000 Belgische bestelwagens op onze wegen 2, een stijging met meer dan 16% tegenover 4 jaar geleden. Voor het eerst werd de kaap van 800.000 in België ingeschreven bestelwagens overschreden.

Grafiek 1 – evolutie aantal ingeschreven bestelwagens in België
 

22 diefstallen per dag in Nederland

Een sterk groeiend aantal bestelwagens betekent helaas ook een sterk groeiend aantal diefstallen van en in bestelwagens. Specifieke cijfers over diefstallen in bestelwagens zijn in België niet beschikbaar, maar cijfers uit een vergelijkbaar land als Nederland illustreren de omvang van het probleem. Onze noorderburen telden in 2017 bijna 8.000 aangiftes van diefstal van gereedschap uit voertuigen, bijna 22 per dag dus, en een verdubbeling tegenover 4 jaar eerder. Net als in België lijkt diefstal in bestelwagens er vaak een regionaal en tijdelijk fenomeen: de diefstalplaag stijgt snel in een bepaalde regio en verdwijnt dan weer even snel om elders op te duiken. Politiediensten gaan er dan ook van uit dat het hier om goed georganiseerde en gespecialiseerde bendes gaat.
 
Voor autodieven is gereedschap stelen interessant, omdat dit een goede tweedehandswaarde heeft en omdat gereedschap slecht geregistreerd wordt”, legt Margreet Jansen van het Nederlandse Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit uit. Bovendien slagen gewiekste inbrekers erin om de standaardsloten van de laadruimte van een bestelwagen gemiddeld binnen 30 seconden open te krijgen. Met grote gevolgen trouwens: “De schade bij een inbraak loopt al snel op tot duizenden euro’s”, stelt de Nederlandse bedrijfsvereniging Evofenedex. “Die schade bestaat niet alleen uit het verlies van het kostbare gereedschap, maar ook uit eventuele braakschade aan het voertuig zelf en de gederfde inkomsten doordat werk niet kan worden uitgevoerd.”
 

Enkele eenvoudige preventiemaatregelen om diefstal te voorkomen

Op zijn website lijst de politie van Kortrijk enkele eenvoudige, maar efficiënte tips op die het risico op diefstal van en in een bestelwagen sterk kunnen verminderen.

 

Nood aan eenvoudige en ruime verzekering

Hogervermelde cijfers tonen aan dat de markt van bestelwagens een sterk groeiende markt is met specifieke risico’s en noden. Een aangepaste verzekeringsaanpak dringt zich dan ook op.
 
Edwin Klaps, Managing Director Non-life: 
Hoewel op de markt verschillende verzekeringsformules bestaan die de inhoud van een bestelwagen dekken, zijn deze vaak administratief complex, rigide en met sterke beperkingen in geval van diefstal uit het voertuig. Daarom hebben we met onze nieuwe formule Pack Koopwaar en Materieel geopteerd voor eenvoud en duidelijkheid.” 
 
Zoals de naam al aangeeft, dekt deze formule zowel het materieel als de nieuwe koopwaar in de bestelwagen, en dat zowel tegen diefstal als tegen beschadiging vanaf het laden van de koopwaar tot het lossen ervan. De dekking geldt ook voor schade aan de verpakking van koopwaar, voor schade door het stilvallen van de koelapparatuur na een botsing en voor bijkomende kosten voor het opruimen, veiligstellen en bewaren van de koopwaar.
 
Edwin Klaps: “Diefstal van materieel in een bestelwagen blijft voor verzekeraars een moeilijk risico. Sowieso zijn er amper een handvol verzekeraars die dit risico willen verzekeren en doorgaans koppelen ze er een aantal beperkingen aan, bv een hogere vrijstelling of een lager vergoedingsplafond. AG heeft de kaart van de preventie getrokken. Indien de klant de toegangsdeuren tot de laadruimte extra beveiligt met een extern opgebouwd slot, zijn er geen bijkomende beperkingen.” 
 
 
Meer info over het Pack Koopwaar en materieel.

Bron : Febiac – Evolutie van de inschrijvingen van nieuwe bedrijfsvoertuigen < 3,5 ton
2 Bron : Statbel 2020

 
 

Preventie

 
Parkeer je bestelwagen thuis bij voorkeur in de garage of op een andere veilige plaats. Moet je toch op de oprit parkeren, plaats je bestelwagen dan met de laaddeuren zo dicht mogelijk tegen de (garage)poort of een muur.
Sluit je bestelwagen altijd zorgvuldig af, zowel thuis als op de werf. Op de werf parkeer je best met de laaddeuren in de richting van de werf. Laat de laaddeuren nooit openstaan, ook al moet je voortdurend laden of lossen. Laat kostbare werktuigen en machines niet (zichtbaar) in je bestelwagen liggen.
Plaats eventueel extra sloten op de schuifdeur en indien mogelijk barricadeer de achterdeuren door een slot te plaatsen op de trekhaak.
Plaats jouw bestelwagen steeds op een goed verlichte plaats en activeer het stuurslot.

TOP

Hoe diefstal van je materieel en machines voorkomen?
Merk je materieel en machines. Breng een specifiek kenteken of persoonlijk kenmerk aan, liefst met onuitwisbare inkt of verf. Het maakt je materiaal uniek en ook voor potentiële dieven veel minder interessant, want moeilijk om door te verkopen. Eens teruggevonden, kan gemerkt materiaal ook sneller worden terugbezorgd.
Registreer ze. Noteer altijd het serienummer en alle specifieke kenmerken van je materiaal en machines. Neem foto’s, noteer merk en type en hou zo een inventaris bij.

TOP
 
Wek bij uw medewerkers een risicobewustzijn op voor mogelijke verliezen ten gevolge van diefstal. Wat is de kostprijs van de machines, de materialen … kortom een geladen bestelwagen is hoeveel waard?
Maak medewerkers (mede)verantwoordelijk voor het beheer van de goederen en het afsluiten van de werf. Informeer hen, sensibiliseer hen! Geef hen verantwoordelijkheid. 
Leg intern beveiligingsmaatregelen vast in de vorm van instructies en afspraken. Spreek deze afspraken duidelijk door met uw medewerkers. Alles moet immers werkbaar blijven.
Zorg voor een goed sleutelbeheer. Stel bijvoorbeeld een verantwoordelijke aan voor het beheer van de sleutels die in omloop zijn op de bouwwerf. Deze verantwoordelijke geeft de sleutels aan de bevoegde personen en hij neemt ze nadien weer terug.

TOP
     
Foto’s
  • Graph1-JPG