Preventie 27/10/2016

Innovatie kan gevolgen van inbraakschade verzachten

“1 dag niet​ is een campagne van de overheid en de politiediensten die erop gericht is het aantal woninginbraken drastisch te doen dalen via bewustmaking en sensibilisering van het publiek. Als verzekeraar, draagt AG Insurance natuurlijk graag zijn steentje bij aan dit initiatief. De aandacht gaat daarbij niet alleen naar het voorkomen van diefstallen, maar ook naar het beperken van de gevolgen voor de slachtoffers. Respo Repair Solutions is zo’n voorbeeld van hoe innovatieve technieken de naweeën van een inbraak of vandalisme kunnen verzachten.Minder inbraken, meer schade aan de woning


Volgens officiële tellingen werden in ons land vorig jaar 66.000 woninginbraken gepleegd. Een enorm aantal, maar wel het laagste cijfer sinds 2011. Specialisten verklaren dit door de verhoogde veiligheidsmaatregelen en de aanwezigheid van meer politiediensten in de straten.

Minder goed nieuws is dat, volgens de koepelorganisatie van de lokale politiezones, de schade die inbrekers aanbrengen aan de woning (voornamelijk aan ramen en deuren) steeds groter wordt. Dieven zijn, volgens deze bron, de voorbije jaren steeds driester geworden en gebruiken steeds vaker brute kracht om cilindersloten open te breken, een raam gewoonweg in te slaan, met een breekijzer een deur of raam te forceren... Innovatieve hersteltechnieken


Het is juist voor deze toenemende schade aan ramen en deuren dat AG Insurance met Respo Repair Solutions een unieke oplossing biedt. Dit innoverend bedrijf heeft zich de voorbije jaren immers toegelegd op het ontwikkelen van technieken en vakmanschap waarmee esthetische schade aan ramen en deuren kwaliteitsvol kan worden hersteld. De schade die op deze manier hersteld wordt, is volgens de kenners totaal weggewerkt en de ramen en deuren zijn even solide als wanneer ze zouden vervangen zijn. Bovendien kunnen de technieken van Respo Repair Solutions worden toegepast op alle courante materialen, zowel PVC en aluminium als hout. Sneller, goedkoper, minder hinder


De voordelen van zo’n herstelling zijn duidelijk, stelt Philippe Bouten, Directeur Claims Non-life. “Naast een veel goedkoper kostenplaatje, kan een herstelling immers veel sneller gebeuren dan een vervanging, vaak zelfs al enkele dagen na de inbraak of het vandalisme. Bovendien kan de herstelling meestal gebeuren zonder breekwerken, waardoor bijkomende hinder als stof en vuil in de woning en het opnieuw bepleisteren van de muren, het opnieuw verven of behangen wordt vermeden.”

En om de herstelling nog aantrekkelijker te maken, past AG Insurance, bij herstelling, geen vrijstelling toe, wat de klant toch ook 250 EUR bespaart. De klant moet wel rekening houden met één beperking: indien naast het kaderwerk bijvoorbeeld ​ook het glas in raam of deur moet vervangen worden, dient een gespecialiseerde glashersteller te worden aangesproken. Toch kan naar schatting twee derde van alle schadegevallen “inbraakschade” autonoom door Respo Repair Solutions worden afgehandeld.Goed om weten ten slotte: de schade aan ramen en deuren als gevolg van een inbraak of vandalisme is niet enkel verzekerd in de aanvullende diefstalverzekering. Iedereen die een Top Woning Brandverzekering heeft afgesloten, is via de basiswaarborg “Beschadiging van het gebouw door dieven​” verzekerd tegen dit type schade. Lees ook het dossier “tips om diefstal te voorkomen​” op de website van AG Insurance. Schade door inbrekers

aan aluminium raam

Hetzelfde raam na herstelling door

Respo Repair Solutions